fbpx Hjemmeoppgave 2016 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hjemmeoppgave 2016

Hjemmeoppgave 2016

Tenk deg at du skal tilbringe en natt på et uvanlig sted i ditt nærmiljø.

Du skal lage et objekt eller et rom som gjør overnattingen til en interessant opplevelse.

Når du forlater stedet neste morgen skal det ikke finnes spor etter at du har vært der.

Du skal løse alle tre oppgavene. 
Du kan levere enten oppgave 1 eller 2 som en video på maks 30 sekunder i stedet for en A3-side.

Oppgave 1 - Opplevelse
Du skal beskrive opplevelsen av overnattingen ved hjelp av én romlig modell av din konstruksjon.
Den kan vise objektet du designer, innsiden av et rom du skaper, eller hele stedet slik det oppfattes under overnattingen.

Teknikk og størrelse for modell: valgfri
Innlevering: 1 liggende A3 side med fotografi(er) eller video. 


Oppgave 2 - Detaljer
Du skal vise én eller flere detaljer av hvordan objektet eller rommet er satt sammen. 
Du kan fokusere på hvordan deler festes sammen, hvordan materialene brukes og/eller hvordan konstruksjonen bidrar til opplevelsen.

Husk at det du lager lett skal kunne fjernes, og konstruksjonen må reflektere dette.

Teknikk: tegning, modell eller andre teknikker. 
Innlevering: 1 liggende A3 side eller video. 


Oppgave 3 - Gjennomføring
Vis hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Dette bør inkludere produksjon av prosjektet, hvordan det tas med til og installeres på stedet, natten du tilbringer på stedet, og hvordan prosjektet fjernes.
Tenk på hvordan du kan fremstille dette visuelt.

Teknikk: Fri tegne-teknikk (digitalt også tillatt).
Innlevering: 1 liggende A3 side 


Innlevering
Alle tre oppgavene skal leveres i en sammenhengende pdf-fil og ikke overstige 60mb. 
Videoklipp kan være på maks 30 sekunder og skal ikke overstige 60mb.

Dersom du velger å løse oppgave 1 eller 2 som video, leverer du den i en egen fil.

Alle besvarelsene skal leveres digitalt. Nederst i denne teksten redegjøres det for hvordan innleveringen foregår. Sett deg nøye inn i dette så tidlig som mulig slik at innleveringen din ikke blir hindret av tekniske problemer.

Innleveringsportalen er nå åpen
Stenges torsdag 28. april kl. 14.00.

For å levere hjemmeoppgave må du ha søkt gjennom Samordna opptak. Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen. 189 030 og 189 034 er våre skolekode og ikke ditt søkernummer. Logg deg inn på Samordna opptak; der vil du finne søkernummeret ditt. 

Husk å starte opplastingen i god tid før fristen. 

Merking av innleveringen:
Oppgavene skal i selve dokumentet merkes med ditt søkernummer og oppgavens tittel. Filen skal navngis slik:

Pdf fil: søkernummeret ditt_hjemmeoppgave 2016.pdf 
Video fil: søkernummeret ditt_videofil.mp4 (eller .avi / .mov)

Anonymitet
Oppgavene du leverer skal være anonyme og ikke identifiserbare. Du må kun benytte søkernummeret ditt. Identifiserbart materiale blir ikke vurdert. 
Registrer deg med epostadressen du har registrert deg med hos Samordna opptak. 

Husk å merke alle tre oppgavene godt med oppgavens nummer. 

Har du spørsmål ta kontakt på følgende epostadresse opptak@aho.no
Lykke til!