Språk

Master i landskapsarkitektur Tromsø

Studiet er et to-årig masterprogram lokalisert i Tromsø.

Masterprogrammet i landskapsarkitektur bygger på en kritisk tilnærming til utfordringene de arktiske og sub-arktiske landskapene står overfor; klimaendringer, geopolitiske krefter, industriell vekst og migrasjon. Nord-områdene er studiets laboratorium, men kunnskapen som utvikles i programmet har stor overføringsverdi til andre områder som står overfor klima- og industriell forandring.

Studiet gir studentene redskap til å påvirke utviklingen og tilrettelegging for byer, bosetninger, landskap, industriområder, økosystemer og infrastruktur i arktiske regioner. Studentene får muligheten til å jobbe sammen med erfarne fagpersoner og forskere innen arktiske landskap. Studiet har nære forbindelser til både kunstfaglig og vitenskapelig ekspertise ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitetet.

Studenter som er interessert i landskapsdesign, ekstreme landskap, arktisk og sub-arktisk urbanisme og utsatte økologier oppmuntres til å søke.

Masterutdanningen er lokalisert i flotte nye lokaler i Kunstakademiet i Tromsø. Tromsø er et kulturelt, intellektuelt og politisk nav i en sirkumpolar region i rask og radikal endring. Klimaforandringer, nye handelsveier og nye måter å utnytte ressurser på bidrar til en potent geopolitisk situasjon som omformer regionen. Landskap blir en kritisk faktor for økologisk og sosial utvikling.

Akademiets undervisning og forskning er nært knyttet til landskap som byr på nye utfordringer for landskapsarkitekturfaget: De nordlige landskapene er preget av lokale praksiser. Noen steder truet av rask industrialisering, andre steder av avfolkning og klimaforandringer.

Studiet utvikler nye tilnærminger til landskapsforskning og design i noen av de mest sårbare kultur- og naturlandskapene i verden. Studiokursene arbeider i en skala fra territorielle områder til små biotyper.

Det gis mulighet for utveksling med AHO eller internasjonale institusjoner. Programmet tar imot gjestestudenter for opphold i ett eller to semestre.

Opptakskrav:

 • Fullført Bachelorgrad i landskapsarkitektur eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole.
 • Dokumentasjon av arkitektur-, ingeniør-, industri-, landskap-, planlegging-, og/eller designferdigheter

Frister
1. mars: Innpassing til 4. år, for søkere med grunnutdanning fra andre institusjoner enn AHO.
1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse.

Ved spørsmål om opptak, kontakt opptak@aho.no

Nettverk og ressurser:

 • Kathleen John-Alder (Rutgers University)
 • Thomas Juel Clemmensen (Århus arkitektskole)
 • William L. Fox (Nevada Center for Art + Environment)
 • Lola Sheppard (Lateral Office/University of Waterloo)
 • Mason White (Lateral Office/University of Toronto
 • Anita Veiseth (Verte, Alta)
 • Smudgestudio (Elizabeth Ellsworth/Jamie Kruse)
 • Luis Callejas (Luis Callejas / LCLA office)
 • Boris Brorman Jensen (Aarhus Architecture School)
 • Markus Degerman (Tromsø Art Academy)
 • Lisa Torell (Tromsø Art Academy)
 • Lisa Dietrich (SLU, Alnarp)
 • Andrew Morrison (AHO)
 • Alberto Altes
 • Jérémie McGowan (Nordnorsk Kunstmuseum)