fbpx Hjemmeoppgave 2015 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hjemmeoppgave 2015

Hjemmeoppgave 2015

Det er i år gitt fire oppgaver. To av oppgavene skal besvares. Du velger selv hvilke du vil besvare.
Les nøye gjennom alle oppgavetekstene. Det finnes ingen fasit og oppgavene kan besvares på ulike måter. Finn ut hvordan dine ideer kommuniserer på best mulig måte. Vær inspirert, reflektert og bruk fantasien.

Hvis ikke annet er spesifisert i oppgaveteksten er det lagt opp til valgfri teknikk av besvarelsen; tegning, maling, bygging av modell, collage, foto, kart, diagram, video/film (maks 1 minutt) eller annet.
Besvarelsene skal leveres digitalt

Oppgave 1
Presentasjonsoppgave
Presenter noe du har laget selv og som du er stolt av. Dokumenter arbeidet og beskriv det med en tittel på maks fem ord.
Teknikk: valgfri.
 Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider, eller video maks 1 minutt.

Oppgave 2
Situasjon
Redegjør for en livstruende situasjon og hvordan du ville kommet deg ut av den. 
Fremstillingen skal utelukkende være visuell, i valgfri teknikk (tegning, diagram, kart, modell, collage, fotomontasje, maleri, datagrafikk etc.).
Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider, eller video maks 1 minutt.

Oppgave 3
Flatpakket
Lag en konstruksjon eller et objekt som med en enkel mekanisme kan reises opp fra flatpakket til utfoldet tilstand. Bygg i valgfri teknikk.
Lag en fotoserie eller film som viser stadiene fra flat til utfoldet. 
Gi din konstruksjon en tittel på maks fem ord.
Innlevering: Pdf-dokument  maks 3 sider, eller film maks 1 minutt.

Oppgave 4
Tid
Finn en aktivitet eller et fenomen i ditt nærmiljø som forandrer seg over tid. Illustrer forandringen eller aktiviteten gjennom et tidsforløp på inntil et døgn. Gi arbeidet en tittel på maks fem ord.
Fri teknikk.
Innlevering: Pdf-dokument maks 3 sider, eller video maks 1 minutt.

Innlevering
Hver oppgave skal leveres enten som et sammenhengende pdf-dokument i eller som videoklipp. Pdf-dokumentet kan være på maks tre sider og skal ikke overstige 60mb. 
Videoklipp kan være på maks 60 sekunder og skal ikke overstige 60mb.

For å sikre at materialet blir så tydelig som mulig bør du sjekke at sidene er lesbare på en dataskjerm uten zooming. Anbefalt oppløsning for PDF er 1920 x 1200 piksels. Anbefalt oppløsning for video er 720 x 480 eller høyere.
Arbeider i modell må fotograferes slik at det blir fotografiene som utgjør selve besvarelsen. Fotografiene leveres som et sammenhengende pdf-dokument som beskrevet overfor.

Begge besvarelsene skal leveres digitalt. Nederst i denne teksten redegjøres det for hvordan innleveringen foregår. Sett deg nøye inn i dette så tidlig som mulig slik at innleveringen din ikke blir hindret av tekniske problemer.

Det er bedre at du leverer en oppgave enn at du lar være fordi du er usikker på resultatet! Stol på de kreative evnene dine.

Du kan gå inn i innleveringsportalen og endre innleveringen din fram til 5. mai kl. 14.00.

Innleveringsportalen åpner 10. april og stenges mandag 4. mai kl.14.00.
Link blir lagt ut 10.april på våre hjemmesider.

For å levere hjemmeoppgave må du ha søkt gjennom Samordna opptak. Det 6-sifrede søkernummeret du har fått fra Samordna opptak er din identitet gjennom hele opptaksprøveprosessen.

Besvarelsen leveres digitalt enten som en sammenhengende (ett dokument) pdf-fil eller videoklipp Vi anbefaler at du laster inn oppgavene på AHOs server etter hvert som du blir ferdig med dem. Dette vil gi deg erfaring både med å lage pdf-format / videoklipp og du blir kjent med selve innlastingsprosessen.

Merking av innleveringen:
Oppgavene skal i selve dokumentet og i fil-navn merkes med ditt søkernummer og oppgavens tittel, som for eksempel:
Pdf-fil: 123456_oppgave 1_presentasjonsoppgave.pdf 
Videofil: 123456_oppgave 2_analyseoppgave.mp4 (eller .avi / .mov)

Anonymitet
Oppgavene du leverer skal være anonyme og ikke identifiserbare. Du må kun benytte søkernummeret ditt. Navn, bilder av deg selv og lignende som gjør at du kan identifiseres må ikke forekomme.
Identifiserbart materiale blir ikke vurdert. 

Lykke til!