fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk


For å bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Tidligere erfaring fra forskning gjennom post-graduate Masters utdanning eller prosjekterfaring blir verdsatt.

Kandidater som er finansiert gjennom AHOs egne stipendiatstillinger eller ved eksternt finansierte AHO-prosjekter, er ansatt ved skolen og mottar lønn under utdanningen. Studenter med fullfinansiering fra eksterne høyskoler kan også søke om opptak.

AHO tar kun opp fullfinansierte eksterne ph.d.-kandidater. Finansiering for tre års fulltidsstudier må dokumenteres. AHO tar ikke opp egenfinansierte studenter, finanseringen må komme fra eksterne kilder som UH-institusjoner (universiteter og høgskoler), Forskningsrådet eller bedrifter.

AHO lyser ut alle sine stipendiatstillinger gjennom offentlige utlysninger. Vanligvis skjer det i begynnelsen av hvert kalenderår.

Nærings ph.d.

AHO tar også opp nærings-ph.d.-kandidater. I slike tilfeller er ph.d.-kandidaten ansatt i bedriften og må søke om opptak på AHOs ph.d.-program som alle andre kandidater. Bedriften søker støtte til gjennomføring av ph.d.-løpet gjennom ordningen med nærings-ph.d. i Norges forskningsråd. Klikk her for mer informasjon om denne ordningen.

Bedrifter som ønsker å inngå et samarbeid med AHO om en nærings-ph.d. bør kontakte AHOs forskningsadministrasjon for nærmere informasjon.