fbpx Skoleoppgave 2017 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Skoleoppgave 2017

Skoleoppgave 2017

SKOLEOPPGAVE DESIGN 2017

Matfestival


​Du skal designe konsept og materiell til en matfestival.
Festivalen skal ha 3000 besøkende over 3 dager og kan foregå både ute og inne. Festivalen samler folk fra hele verden og du skal ta utgangspunkt i at deltakerene ikke deler språk. Kommunikasjon uten bruk av tekst vil derfor være viktig.
 
Din første oppgave er å utvikle et tema eller konsept for festivalen. Dette kan være knyttet til sted, råvarer og retter, eller et overordnet tema (for eksempel bærekraft, nyskapning, underholdning, kunnskap eller samhold). Du skal gi ditt konsept et navn. Du skal også visualisere konseptet gjennom skisser (for eksempel stemings-skisser) og, dersom det trengs, bildetekst. Du har 1 A3 side til rådighet.
 
Din neste oppgave er å designe materiale som former hvordan festivalen oppleves. Du skal levere tre underoppgaver og alle oppgavene vektes likt i vurderingen av opptaksprøven:
 
1)    Design bruker-reisen for en besøkende til festivalen. Tenk på den totale brukeropplevelsen før, under og etter besøket. Få frem opplevelsene brukeren har. Vis med tegninger som viser sekvensen/tidsline og opplevelser.
 
2)    Design et opplegg for bruk av digitale media (app, nettside, tjeneste, spill, sosiale medier etc) for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt festivalen.

3)    Design et bruker-sett for deltakerne. Settet skal ha et uttrykk som underbygger tema. Det må enkelt kunne bæres rundt og benyttes for servering. Bruk utdelt papp og lag en modell i str 1:1.

 

SKOLEOPPGAVE ARKITEKTUR 2017
 
Bratt
Flat
Rund
Lys
Mørk
Gjennomsiktig
Trangt
Høyt
Lavt
Uendelig
Stille
Tett
Barn
Idrettsfolk
Pensjonister
Håndarbeidere
Lastebilsjåfører
Byråkrater
Innadvendte
Forfattere
Fotballspillere
Rullestolbrukere
Dagdrømmere
Fuglekikkere
Løpe
Klatre
Spionere
Skrive
Sove
Leke
Sykle
Parkere
Lytte
Tenke
Danse
Hviske
 
 
 

1. SETTE SAMMEN  (oppvarming 1 time)
Velg ett ord fra hver av de tre kolonnene under, og forestill deg et rom basert på disse tre ordene. Tegn en enkel skisse i format 10x10 cm. Skissen skal forklare eller gi inntrykk av rommet slik du tenker deg det. Gjenta dette med andre ord på samme måte og tegn så mange skisser du klarer I løpet av 1 time. Du kan ikke gjenbruke noen av ordene.
 
Skriv ned ordene under hver skisse på denne måten: Et (romkarakteristikk) rom der (menneskegruppe) kan (aktivitet). Eksempler: Et bratt rom der pensjonister kan sove. Et rundt rom der barn kan leke.

 
ROMKARAKTERISTIKK            MENNESKETYPE                    AKTIVITET

 
2. BYGGE (4 timer)
Forestill deg at to forskjellige grupper mennesker skal dele en bygning. De har hvert sitt rom der de skal utføre sin aktivitet, men rommene overlapper hverandre på en interessant måte - helt eller delvis.
 
Bygg en modell som inneholder de to rommene, og vis hvordan de overlapper. Velg to av ordsammenstillingene du tegnet i første oppgave, og benytt skissene som utgangspunkt for kvalitetene til rommene du skaper.
 
Tenk igjennom hvordan rommene er tilpasset den aktiviteten som skjer der, både i størrelse, form, overflater og detaljering, og hvordan det får sin egenart knyttet til dem som bruker det. Du velger selv hvor stor overlapp de to rommene har, og hvordan de møtes. Om de tangerer eller kolliderer i hverandre, om de forbindes horisontalt eller vertikalt eller kombineres på annen måte.
 
Modellen du bygger skal ha interessante kvaliteter både sett fra utsiden og fra innsiden.
 
På plassen din ligger det to menneskefigurer. Modellen skal være tilpasset disse i størrelse, og du kan bruke dem til å vurdere hvordan opplevelsen av rommene fungerer. Forsøk å forestille deg hvordan figurene kan bevege seg i modellen. (Ta godt vare på figurene, da du skal benytte dem videre i opptaksprøven.)
 
Du har fått utdelt hvit papp og trepinner. Du velger selv om du vil bygge modellen din av bare papp eller bare trepinner, eller av kombinasjonen av begge materialer. Tenk på presisjon i modellens sammenføyninger. Modellen må kunne stå stødig og kunne flyttes på.
 
Innlevering: Modell
Materiale: 6 stk. A3 hvit papp, 12 stk trepinner 2 stk. menneskefigur 1:50
 
 
3. TEGNE (1,5 timer)
Plasser begge figurene inne i modellen slik at de kan se hverandre. Lag først én tegning fra synsvinkelen til den ene av figurene. Forsøk å formidle kvalitetene rommet har fra figurens perspektiv.
Tegn deretter en tegning fra synsvinkelen til den andre figuren.
Figurene må bli stående i modellen når du går hjem.
 
Innlevering: 2 stk tegninger A3
Materiale: Tegningen skal være i sort/hvitt, tegnet med blyant eller kull