fbpx Nordisk master i arkitektonisk kulturarv | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nordisk master i arkitektonisk kulturarv

Jobber du innen arkitektonisk kulturarv, og ønsker å øke din kompetanse med mer utdanning? Da kan Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK) være noe for deg. NORDMAK er en akademisk videreutdanning som henvender seg til ferdige utdannede studenter, og som arbeider profesjonelt innen arkitektonisk kulturarv. 


bilde_1_thumb_dsc_0412_1024.jpg
Foto: Nina Ventzel Riis 

NORDMAK bygger bro mellom teori og praksis. Studentene får kompetanse innen fagområdets teori, metode og dokumentasjon, samt verdibaserte arbeidsmetoder og prosjektledelse. Utdannelsen er en nordisk master, hvor fire av semestrene finner sted i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland. 

Studiet gjennomføres på deltid i løpet av 2,5 år, og tilsvarer et år med fulltidsstudier og 60 ECTS (studiepoeng). Undervisningen går på skift mellom de nordiske landene. Opptakskravet er at man må minst ha to års relevant arbeidserfaring. NORDMAKs nåværende kull består av syv arkitekter, en interiørarkitekt og kunsthistoriker, en entreprenør og en teolog.

Utdanningsløpet er utarbeidet med et mål om at det skal være en synergi mellom deg og arbeidsplassen din, og det er derfor mulig å bruke caser og oppgaver fra arbeidshverdagen som utgangspunkt for studiet. Det er en uke med obligatorisk undervisning per semester, og det skal leveres tre gruppeoppgaver og en individuell oppgave. 

NORDMAK har base på Arkitektskolen Aarhus i Danmark, men utdannelsen er tverrnordisk. Det er et tett samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm, samt Alvar Aalto Foundation og Aalto Universitetet i Helsinki, og studiet har undervisere og studenter fra hele Norden. Utdannelsen ble opprettet i 2007 og er godkjent av det danske Kulturministeriet. 

Neste kull har oppstart høsten 2024, og søknadsfristen og opptaket er våren 2024. 

nordmak_videreutdanning_aho.jpg
Foto: Nina Ventzel Riis


Dette sier tidligere og nåværende studenter

Tidligere student på NORDMAK, Hege Vetaas, sier dette om studiet: 

hege.jpg«Jeg valgte å søke på NORDMAK da jeg ønsket å styrke min kompetanse innenfor arbeid med eksisterende arkitektur. I valget mellom flere muligheter var det spesielt det nordiske perspektivet og samarbeidet på tvers av ulike land som ble avgjørende. Studieforløpet ga en svært variert tilnærming til kulturminnevern, både i form av introdusert teori og interessante forelesninger, men også ekskursjoner og befaringer på ulike prosjekter. Gjennom studiet har jeg fått en rekke verktøy for verdisetting, innfallsvinkler og bruk av det teoretiske grunnlaget. I tillegg har studiet gitt meg verdifull erfaring i samarbeid med ulike faggrupper, samt et sterkt faglig grunnlag.»

 - Hege Vetaas, ansatt som interiørarkitekt MNIL hos Beate Ellingsen AS Interiørarkitekter. 


«Mine studier ved NORDMAK har vært en revitalisering i mitt daglige arbeid med forvaltning og utvikling av Universitetet i Bergen sine fredede bygninger. Studiet har gitt meg nyttige verktøy for å lese bygningene i tid og rom, kunnskap om - og forståelse for intensjonen bak bygningen, endringshistorikk og bruk av materialer og håndverk. Viktige moment for verdivurdering når bygningsarv fornyes og tilpasses virksomhetens behov til enhver tid. På tross av en iboende skepsis kan jeg nå i etterpåklokskapens lys melde om at det er svært inspirerende, både på et profesjonelt og privat plan, å løse felles innleveringsoppgaver med dyktige kollegaer fra de nordiske landene. NORDMAK har styrket min kunnskapsbaserte arbeidsplattform og gjort meg tryggere i å løse oppgaver gjennom tverrfaglig samhandling i alle prosjektets faser.»
 
- Åse Tveitnes, seniorarkitekt og kulturminneansvarlig, Universitetet i Bergen

Les også om hva noen av de nåværende og tidligere NORDMAK-studentene har fått ut av utdannelsen her
Søknadsfrist
Vår 2024

Oppstart
Høst 2024

Kontakt
mm@aarch.dk
evu@aho.no

SØK HER

Mer informasjon

Arkitektskolen Aarhus