fbpx Master i landskapsarkitektur - Karriere og studiemiljø | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i landskapsarkitektur UiT/AHO 5 årkarusell_landark_1.jpg

karusell_landark_2.jpg

a-highway-named-rio-2.jpg

15121428.jpg

karusell_landark_3.jpg

karusell_landark_4.jpg

karusell_landark_5.jpg

karusell_landark_6.jpg

karusell_landark_10.jpg

karusell_landark_11.jpg

karusell_landark_12.jpg

karusell_landark_14.jpg

Hvordan er jobbmulighetene?

Etterspørselen etter landskapsarkitekter er sterkt økende. Det gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. Du kan arbeide med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder, og designe arealer som for eksempel boligområder, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder.

12_3.jpg

Annie Breton, Lo:Le landskap og plan AS

I Tromsø er det et åpent studiemiljø hvor man blir oppfordret til å tenke nytt og våge å utvikle ukonvensjonelle prosjekter. Selv når resultatet er usikkert, oppfordrer lærerne deg til å utvikle egne ideer og gjennomføre prosjektet. På den måten har jeg blitt mer selvsikker i mitt nåværende arbeid. Jeg våger å se etter uventede muligheter i gitte oppdrag jeg arbeider med. Dessuten gir studiet muligheten til å dele kunnskap og samarbeide med erfarne fagpersoner og forskere innen arktiske landskap. Dette gjør det lettere å få arbeid etter fullført utdanning.


heidi_marja_komonen_1.jpg

 

Heidi Komonen, Asplan Viak

Masterutdanningen i Tromsø har gitt meg muligheten til å bli kjent med det unike og fantastiske landskapet i nord. Her får man virkelig oppleve naturen på kroppen. På vinteren gjennom mørketid og nordlys, og på sommeren som står som en fantastisk kontrast med sol hele døgnet. Prosessene som skjer i naturen gjennom blant annet klimaforandringer oppleves sterkere, og man har muligheten til å arbeide tett på naturens mest ekstreme forhold. Gjennom studieturer får man besøke plasser som man kanskje aldri ellers hadde fått mulighet til å besøke.

Studiemiljøet på  UiT

Ved UiT blir du del av lite studiemiljø der du får et nært forhold til dine medstudenter og lærere. Det er små klasser og lærerne har mulighet til å gi hver student tett oppfølging med personlig veiledning og en-til-en undervisning. Undervisningen er bygd opp av prosjektarbeid, studiereiser og praktisk arbeid på tegnesaler og i kurs. Dette gir en variert studiehverdag som fremmer engasjement og samarbeid. Landskapets spesielle lysforhold og mektige fjell og fjorder legger til rette for uforglemmelige naturopplevelser. Her kan du lese om flere fordeler ved å studere på UiT.

Studiemiljøet på AHO

AHO har et godt studiemiljø med høy trivsel og arbeidsglede blant studentene. Dette kommer blant annet fram i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel, Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT). Studentene skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene. AHO er en liten skole og du blir godt kjent med dine medstudenter. Undervisningen er bygget opp med praktisk arbeid i kurs og på tegnesaler. Studiereiser og det tette samarbeidet mellom student og lærer bidrar også til det gode studiemiljøet. AHO har en studentpub med jevnlige arrangementer og tilbud om sosiale og faglige aktiviteter.