LOGIN

AHO WORKS

Avgangsstudenter inviterer til utstilling av sine diplomprosjekter innen arkitektur, landskapsarkitektur og design.

 
Untitled-1

AHO WORKS DIPLOMA - prosjektene

Oversikt over avgangsprosjekter ved AHO fra høsten 2014.

Utstilling: Immaterials

"Immaterials" synliggjør de usynlige aspektene av vår digitale verden. Utstillingen vises på Grafill fra 22. januar til 15. februar.

Nominerte til AHO WORKS AWARDS

Nominerte prosjekter fra Studio og Diplomutstilling høst 2014. Vinnerne kåres 22. januar kl 14.30 på AHO WORKS AWARDS.

       
 
bilder

Prisdryss på studentene

Torsdag delte AHO ut 16 priser til studentprosjekter som har utmerket seg i høstsemesteret. Dette er vinnerprosjektene.

Ledig stillinger ved AHO

AHO søker fire stipendiater, førsteamanuensis på institutt for form, teori og historie og førsteamanuensis/professor på Institutt for urbanisme og landskap.