Språk

Nyheter

Arkitektutdanningen skiller seg positivt ut i nasjonal undersøkelse

Mens lærerne i høyere utdanning er godt fornøyde med sin egen innsats, synes de fleste at studentene legger for liten og ujevn arbeidsinnsats inn i studiene.  Unntaket er lærerne på AHO som er godt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats, skriver Khrono i dag    

AHO WORKS DIPLOMA EXHIBITION AUTUMN 2016

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ønsker velkommen til utstilling av høstens diplomarbeider! Vi viser diplomprosjektene til masterstudentene i design, arkitektur og landskapsarkitektur.  

AHO lanserer ny to-årig internasjonal master i design høsten 2017

Styret har vedtatt å innføre et eget 2-årig studieprogram i design. Oppstart er allerede høsten 2017.

Traumatiseriende arkitektur? - Norsk byutvikling 1960 - 1980

Mirza Mujezinović forsvarte sin doktoravhandling «The Architecture of the Urban Project» for ph.d.-graden ved AHO fredag 2. desember 2016.

Sider