Språk

Nyheter

Hvem skal forme det digitale Norge?

Dersom ikke dagens mangel på digital design-kompetanse tas tak i umiddelbart kan dette gå riktig galt for Norges ambisjoner, skriver førsteamanuensis Einar Martinussen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Jarmund/Vigsnæs har vunnet Groschmedaljen 2018

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er blant prosjektene til Jarmund/Vigsnæs som mottok den høythengende arkitekturprisen for å ha fremmet kvaliteten på norsk arkitektur.

Universell utforming er mer enn regler og normer

Begrepet universell utforming oppfattes gjerne som myndighetenes strategi for å oppnå et likestilt samfunn uten fysiske hindringer. En ny avhandling ved AHO viser at det også kan forstås som praktisk kunnskap eller en bestemt type «know how» utviklet gjennom arkitektenes konkrete prosjekter.

Kystfolk i opprør!

Mens debatten om fylkessammenslåingen raser i Finnmark og Troms, kjemper Vardøværingene for egen by og retten til fisken. Begge kamper er like viktig, skriver Janike Kampevold Larsen i Morgenbladet.

Sider