Master i design 5 år

Form fremtiden!

Design blir brukt innen svært mange områder og har en økende innvirkning på samfunnet vi lever i. Designere formgir produkter, tjenester og systemer, og bidrar til hvordan vi opplever verden rundt oss. Som designer kan du være med å forme alt fra lyntog til mobil-apper, hvordan legevakta oppleves, eller hvordan framtidens medier skal fungere. En Master i design fra AHO gir deg kunnskap og verktøy for å skape, overraske og utfordre, og for å møte utfordringer på tvers av hverdagsliv, industri, og teknologi. bombe202_nor0_0.jpg
 


Hva lærer du?

Som designstudent vil du få erfaring og ekspertise i å utvikle fremtidens produkter og tjenester. Du vil lære om designhistorie, estetikk, materialer, kommunikasjon, mekanikk og interaksjon og spesialisere deg i industridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign. Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter.

Hvordan lærer du?

Undervisningen foregår på tegnesalen, i verksteder og workshops. Det er også forelesninger, men det meste av læringen skjer ved tegnebordet en-til-en med lærer og medstudenter. Dette kalles studiobasert undervisning. Studentene jobber med prosjekter og praktisk arbeid. Denne måten å arbeide på gir et sosialt miljø og det er tett oppfølging fra lærene. Hvert semester er det tilbud om å bli med på studiereiser i inn- og utland. AHO er opptatt av undervisningen skal være aktuell og virkelighetsnær. Vi inviterer derfor et bredt spekter av eksterne forelesere. Det trekkes også inn caser og prosjekter som skal speile arbeidslivet, og utfordringer og kompetanseområder i bransjen.

Design på AHO

Flere år på rad har AHO blitt kåret til en av verdens beste og ledende designskoler. Det er fordi vi hele tiden jobber for å utvikle nye og innovative undervisningsmetoder og designkonsepter i tråd med en bærekraftig utvikling. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på, men ønsker et mangfold av talenter velkommen. Du vil få ditt unike utrykk når du er ferdig med utdannelsen. 

Utveksling 

Studenter på master i design kan i fjerde året reise på utveksling til en av AHOs 50 internasjonale samarbeidsskoler. Se hvor du kan dra på utveksling her

 
 

Master i design er et femårig studieprogram. Studiet er satt sammen av en grunnundervisning på tre år med undervisning på norsk og en toårig internasjonal master.