fbpx Master i design 5 år | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design 5 år

Form fremtiden!

Design blir brukt innen svært mange områder og har en økende innvirkning på samfunnet vi lever i. Designere formgir produkter, tjenester og systemer, og bidrar til hvordan vi opplever verden rundt oss. Som designer kan du være med å forme alt fra lyntog til mobil-apper, hvordan legevakta oppleves, eller hvordan framtidens medier skal fungere. En Master i design fra AHO gir deg kunnskap og verktøy for å skape, overraske og utfordre, og for å møte utfordringer på tvers av hverdagsliv, industri, og teknologi.  
 

foto_1.jpg
Foto: Thomas Wang Johannesen


Hva lærer du?

Som designstudent vil du få erfaring og ekspertise i å utvikle fremtidens produkter og tjenester. Du vil lære om designhistorie, kultur, estetikk, materialer, kommunikasjon og interaksjon. Du kan spesialisere deg i industridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign. Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter både alene og i samarbeid med dine medstudenter. Du vil lære å utvikle bærekrafitge produkter og løsninger som forbedrer folks liv. 

foto_2.jpg

Hvordan lærer du?

Undervisningen foregår på tegnesalen, i verksteder og workshops. Det er også forelesninger, men det meste av læringen skjer ved tegnebordet en-til-en med lærer og medstudenter. Dette kalles studiobasert undervisning. Studentene jobber med prosjekter og praktisk arbeid. Denne måten å arbeide på gir et sosialt miljø og det er tett oppfølging fra lærene. AHO er opptatt av undervisningen skal være aktuell og virkelighetsnær. Vi inviterer derfor et bredt spekter av eksterne forelesere. Det trekkes også inn caser og prosjekter som skal speile arbeidslivet, og utfordringer og kompetanseområder i bransjen.

download_copy.jpg


Design på AHO

Flere år på rad har AHO blitt kåret til en av verdens beste og ledende designskoler. Det er fordi vi hele tiden jobber for å utvikle nye og innovative undervisningsmetoder og designkonsepter i tråd med en bærekraftig utvikling. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på, men ønsker et mangfold av talenter velkommen. Du vil få ditt unike utrykk når du er ferdig med utdannelsen. Det er en stor etterspørsel etter designere i arbeidslivet og i 2020 fikk AHO utivde med 30 nye studieplasser til design.  

Utveksling 

 Etter fullført grunnutdanning kan studenter reise på utveksling i ett eller to semestre til en av AHOs 50 internasjonale samarbeidsskoler. Se hvor du kan dra på utveksling her.