fbpx Master i arkitektur 5,5 år | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur 5,5 år

Ønsker du å være med å forme omgivelsene? Er du opptatt av hvordan samfunnet fungerer og hvordan våre byer og bygninger er designet og bygget? Da er arkitekturstudiet noe for deg.
Illustrasjon av prosjektet "Grunerløkka metrostasjon" av Jo Bø Cassel og Alexandra Kyttari Djupestrand.

 

Hva gjør en arkitekt?

Arkitekter former verden rundt oss. Arkitekter jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. De kan også jobbe med byplanlegging og byfornyelse. Etter avlagt diplom kan du starte din egen virksomhet eller bli ansatt som arkitekt i privat eller offentlig virksomhet.

Illustrasjon av Taimur Khorazatys diplomprosjekt i arkitektur: "Vigna Grospoli Winery".


Hva lærer du? 

Å være arkitekt er mer enn å tegne selve bygningen eller anlegget. Som student ved arkitekturutdanningen vil du utvikle kompetanse innen estetikk, funksjon, kultur, miljø og samfunn – og forstå hvordan de virker sammen. Samtidig vil ditt unike, skapende uttrykk både utfordres og støttes gjennom hele studiet. Gjennom studiet kan du utforske flere retninger av faget, alt fra den konkrete arkitektoniske utførelsen, urbanisering, bygningsvern og transformasjon, arkitekturhistorie og teori. 
Bilde av en arkitekturstudent som tegner.


Hvordan lærer du? 

Undervisningen foregår på tegnesalen, i verksteder og workshops. Det er også forelesninger, men det meste av læringen skjer ved tegnebordet en-til-en med lærer og medstudenter. Dette kalles studiobasert undervisning. Studentene jobber med prosjekter og praktisk arbeid. Denne måten å arbeide på gir et sosialt miljø og det er tett oppfølging fra lærene. Hvert semester er det tilbud om å bli med på studiereiser i inn- og utland. 


Arkitektur på AHO

Arkitekturprogrammet er internasjonalt anerkjent og utdanner noen av verdens fremste arkitekter. Skolen er en ettertraktet samarbeidspartner blant de beste universitetene i verden. AHO har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studiemiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på. Vi ønsker et mangfold av talenter med ulik særpreg og stil. AHO nærmer seg arkitekturfaget med respekt for bygningskulturen og åpenhet for fremtidens utfordringer.