fbpx Towards New Naturehoods - OAT | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Towards New Naturehoods - OAT


Natur er helt essensielt for alle livsformer. Likevel erfarer vi nå en nedbygging av natur i et omfang som mangler sidestykke, som et direkte resultat av måten vi lever på. For å adressere klima- og biodiversitetskrisen må vi tenke radikalt nytt om hvordan vi planlegger, designer, bygger og organiserer våre byer og samfunn, om vi skal kunne leve innenfor planetens tålegrenser.
«Towards New Neighbourhoods» er en del av forprogrammet til den niende utgaven av Oslo arkiteturtriennale i 2025. Her inviterer vi til et ettermiddagsseminar med presentasjoner av internasjonale og lokale praktikere og forskere, med formål om å utforske nye naturbaserte praksiser innen byutvikling og arkitektur, på nabolags- og byskala.
Sesjonen tar blant annet opp følgende spørsmål: Hvordan forstår – og sikrer – vi biodiversitet i våre bygde omgivelser? Hvordan byggebransjen endres for en sirkulær fremtid? Hvilke er de fremste hensynene og priotiteringene arkitekter og designere må ta i betraktning når de designer for en bærekraftig fremtid?

På AHO 7. mai møter vi tre unge og lovende tverrfaglige europeiske praksiser: den fransknederlandske arkitekturduoen Studio Acte, den polskdanske laben Foil&Soil Mishmash og det tyskøsterrikske kollektivet Baukreisel. De vil presentere filmer om caser fra sine respektive byer, før de inngår i diskusjon med tre forskere fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – Violaine Mussault, Serina Tarkhanian og Alena Rieger – som arbeider med forskningsprosjekter om parallelle tematikker.
Seminaret avsluttes med en rundbordsamtale, moderert av Oslo arkitekturtriennales direktør Christian Pagh, med spørsmål og svar fra publikum. 

NB! Arrangementet vil foregå på engelsk.

«Towards New Neighbourhoods» følger opp 2022-triennalens utforsking av nabolaget som skala og horisont for å tenke nytt om fremtidens byer.
 
Program:

Dato: 7 mai, 2024
Tid: 15:30 - 17:30

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)