fbpx For ansatte - InfoCorona | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

For ansatte - InfoCorona

For ansatte - InfoCorona

 
Koronatiltak på AHO for ansatte
 
  • Bli hjemme hvis du er syk.
  • Vask hender grundig og ofte.
  • Ta selvtest ved mistanke om korona smitte.
  • Hold AHO ryddig slik at daglig renhold kan gjennomføres.
  • Administrasjonen jobber mest mulig på campus, men har mulighet for hjemmekontor på tirsdager og fredager. 
  • Fagansatte kan bestemme selv om de ønsker å jobbe på campus eller hjemme. 
     
Ta en selvtester på AHO


I samarbeid med SIO, deler nå AHO ut selvtester til våre studenter og ansatte som ønsker å teste seg. Testene er gratis, enkle å bruke, og kan hentes i resepsjonen på AHO.
 

Jeg er ikke i form, hva gjør jeg? 


Hvis du har symptomer på sykdom må du holde deg hjemme. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre kan du rådføre deg med lederen din. 
 

Hva skjer hvis en student ved AHO får påvist Covid-19?


Hvis en student får påvist Covid-19 skal han eller hun ta kontakt med sin underviser/kursansvarlig eller fagansvarlig på studieadministrasjonen Silje Nygaard. 

AHO vil i samarbeid med studenten gjøre en smittesporing, og skolen vil ta kontakt med de som har vært nærkontakt og som eventuelt bør teste seg. Deretter vil skolen sende ut en mail til alle studenter og ansatte om at det har blitt oppdaget smitte på campus. 

Du kan lese mer om karantenereglene på Helsedirektoratets nettsider

Se også AHOs Rutine for håndtering av smitte/mistanke om smitte som ligger i den grå boksen på denne siden.

 

Jeg har blitt smittet, hva må jeg gjøre?


Hvis du selv har fått påvist covid-19, si fra til din nærmeste personalleder eller fagansvarlig HR Kjersti Coward (454 50 100). De har instrukser for hvordan situasjonen skal håndteres videre. 
 

En av studentene mine har fått påvist korona, hva gjør jeg? 


Hvis en student tar kontakt med deg for å melde i fra om at de har fått påvist korona skal du melde dette videre til fagansvarlig på studieadministrasjonen Silje Nygaard (402 41 481). 

Hvis du ønsker mer informasjon om dette kan du lese Rutine for håndtering av smitte, som ligger i den grå boksen på denne siden.

 

Nærkontakt med smittet, hva gjør jeg?


Dersom du har vært i nærkontakt med en som ha fått påvist smitte av covid-19 kan du lese mer om karantenereglene på Helsedirektoratets nettsider.
 

Hvordan kan jeg få testet meg?

 

 

Jeg er i risikogruppen, hva gjør jeg?


AHO legger stor vekt på smittevern for å gjennomføre undervisning som planlagt, slik at alle skal få en trygg studiehverdag. Skolen vil tilbyr en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 

Dersom du likevel ikke kan være på skolen på grunn av korona-situasjonen kan du kontakte lederen din for å få veiledning og søke om individuell tilrettelegging. 
 

Kan jeg reise til utlandet?


Studieturer
For høstsemesteret 2021 skal det ikke gjennomføres utenlandsreiser i skolens regi. Dette er fordi det fortsatt er mye usikkerhet og smittetall i de ulike landene kan fort skifte. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus blant studenter og ansatte. Derfor er det kun innlandsreiser i skolens regi det er mulig å gjennomføre denne høsten. 
 
Jobbreiser
UD anbefaler fortsatt at det ikke reises hvis det ikke er nødvendig. Hver enkelt må vurdere nødvendigheten av jobbreisen.
 

Hva er reglene for hjemmekontor og møter?


Hjemmekontor – administrasjonen
Alle er velkomne tilbake til kontorene. Vi ønsker at administrasjonen skal være mer på campus, så de kan serve studenter og ansatte så godt som mulig. På tirsdager og fredager kan ansatte ha hjemmekontor hvis man har arbeidsoppgaver som egner seg å utføre hjemme, og det ikke medfører ulempe for øvrige oppgaver som må utføres på AHO. Dersom enkelte møter må avholdes fysisk disse dagene gjelder tilstedeværelse på skolen. Men i det vesentlige skal møter på tirsdager holdes digitale og fredag skal være møtefri dag. Dette gjelder ut 2021.
 
Det er også mulig å forskyve arbeidstiden, og for eksempel komme senere til kontoret hvis man vil det. På den måten trenger man ikke å ta kollektivtransport i rush-tiden.
 
Hjemmekontor – fagansatte
Det er åpent for at alle kan komme tilbake til kontoret, og det er åpent for å bruke hjemmekontor når det er ønskelig.
 
 

Hva er rettningslinjene for eventer ved AHO?


Alle arrangement ved AHO skal følge de gjeldene reglene og godkjennes av fagansvarlig for drift Anders Rennemo, Anders.Rennemo@adm.aho.no

Beredskapsgruppen jobber fortsatt med rammene rundt sosiale arrangementer på skolen i regi av studenter. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om dette.

(12.08.21)

Spørsmål jeg ikke finner svaret på, hvor henvender jeg meg?


Om du har andre spørsmål enn de som besvares her kan du sende en e-post til infocorona@aho.no.  Vi anbefaler alle om å spørre kolleger og ledere, søke informasjon fra helsemyndigheten og om å holde seg oppdatert i nyhetskanaler.
 


På vegne av beredskapsgruppen:

Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!