fbpx Revidert forskrift vedtatt i styret | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Revidert forskrift vedtatt i styret

Revidert forskrift vedtatt i styret

På styremøtet 3. mars ble det vedtatt noen endringer i AHOs forskrift om opptak, studier og eksamen. Forskriften er et viktig dokument som viser hvilke rettigheter og plikter du har som student og søker til AHO. Gjør deg kjent med AHOs forskrift som du finner i punkt 2 her.