fbpx Lovverk | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Lovverk

Forskrift om opptak til høgre utdanning

Les mer på lovdata.no

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHO


Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2021


Endringer i forskriften våren 2020

På grunn av tilpasningen til Korona-situasjonen har Styret vedtatt nye midlertidige forskrifter. Myndighet som med dette er overført fra Styret til Rektor gjelder kun for tidsrommet som er påvirket av Korona-situasjonen.

Midlertidig forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo 24.03.2020

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Les mer på lovdata

Lov om universiteter og høyskoler

Les mer på lovdata.no