Språk

Lovverk

Forskrift om opptak til høgre utdanning

Les mer på lovdata.no

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHO

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Les mer på lovdata

Lov om universiteter og høyskoler

Les mer på lovdata.no