fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bente Kleven

Professor

Institutt for arkitektur

Bente.Kleven@aho.no

bk@lpo.no

Tel: +4722997047

Bente Kleven har siden 2003 vært ansatt som professor ved institutt for arkitektur. Hun har i de  siste 6 årene hatt hovedansvar for undervisning og -program for 3. og 4. semester Master i Arkitektur. Siden 1983 har hun vært medeier og hatt profesjonell praksis i LPO arkitekter. Fra 1991 til 2013 har hun vært engasjert som jurymedlem eller juryleder i 25 nasjonale og internasjonale arkitektkonkurranser.  Hun har hatt en rekke arkitekturfaglige tillitsverv og var blant annet leder for Oslo lufthavns Arkitekturråd fra 1993 til 1997 under hele planleggingen og byggingen av 1. byggetrinn av Gardermoen Lufthavn.

Curriculum Vitae - CV

BENTE KLEVEN - PROFESSOR SIVILARKITEKT

Født: 1956
Nasjonalitet: Norsk
Språk: Engelsk
Tel: +47 906 069 85
E-post: Bente.Kleven@aho.no

 

UTDANNELSE:
 

2012 | Innføringskurs i Bream
2010 | AHO/SINTEF Kurs i prosjektering av passivhus og lavenergiboliger med eksamen
2007 | NAL, Ecobox – Kurs i prosjektering etter nye energiforskrifter
2001 | NIF , Kurs i gjenbruk av bygninger
2000 | Plan og bygningsetaten , Kurs i effektiv planbehandling
1997 | Arkitektakademiet , Innføring ny plan- og bygningslov
1981 | NTH (NTNU) Arkitektavdelingen , Sivilarkitekt MNAL

 

UNDERVISNINGSPRAKSIS:
 

2003- | Arkitekthøgskolen i Oslo, institutt for arkitektur | professor
1992 | Arkitekthøgskolen i Oslo, Institutt for teknologi,| timelærer
1991 | Arkitekthøgskolen i Oslo, Bygg 3 | timelærer
1991 | Arkitekthøgskolen i Oslo | ankesensor diplom
1991 | Arkitekthøgskolen i Oslo. Bygg 1 | timelærer

 

PROFESJONELL PRAKSIS:
 

1983- | LPO arkitekter | Partner
1982-83- | Lund & Slaatto arkitektkontor
1981-82- | P.A.M. Melbye arkitektkontor

 

PROFESJONELL KJERNEKOMPETANSE:
 

Plan- og prosjekteringskompetanse fra utvikling og gjennomføring av store og komplekse oppdrag
Prosjektering av passivhus
Prosjktering og kontroll av universell tilgjengeklighet
Ansvarlig søkerkompetanse for alle planleggings- og byggesaker i alle faser

 

JURYARBEID i div. arkitektkonkurranser 1991 - 2013:
 

2012 | Arkitektkonkurranse om Oslofjord konvention senter (internasjonal deltagelse)
2009 | Arkitektkonkurranse om terminal 2 på Oslo lufthavn (internasjonal deltagelse)
2008 | Nytt aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand
2008 | Åpen internasjonal studentkonkurranse: ”Implicit performance”
2008 | Åpen internasjonal arkitektkonkurranse om kulturkvartalet i Bødø
2008 | Arkitektkonkurranse Oslo S (internasjonal deltagelse)
2007 | Ankerskogen, Svømme og badeanlegg i Hamar
2007 | Boliger på Strandkanten i Tromsø
2007 | Nytt hovedkontor for Agder Energi
2007 | Tverrforbindelsen + ny Jernbanestasjon og næringsbeyggelse Brattøra, Trondheim
2007 | Boliger og næring på Tangen, Kristiansand
2006 | Storøya områdesenter Fornebu (skole,barnehage,sosial- og helsetjeneste)
2004 | Bruk av tre i skole
2003 | Boliger for Forsvarsbygg på Rena
2001| Utvidelse av bygningsanlegg for SINTEF
1999 | Nytt hovedkontor NSB (internasjonal deltagelse)
1998 | Utvidelse Høgskolen I Vestfold.
1996 Hotell for Oslo Lufthavn AS.
1996 | | Nytt hovedkontor Norske Skog.
1995| Kontrolltårn Gardermoen.
1995 Nytt bo/rehabiliteringssenter Søndre Norstrand .
1995| Utforming hele driftsområdet Oslo Lufthavn AS.
1994| Flygeledertårn Gardermoen.
1991| Ny bruk av gamle Rikshospitalet.

 

PROSJEKTER FRA PROFESJONELL PRAKSIS (med arkitekturfaglig hovedansvar):
 

Prosjektering av kvartal D1a på Sørenga for Veidekke Eiendom- arkitektur (2011-)
Prosjektering av kvartal D1b og felles P-anlegg på Sørenga for Sørenga Utvikling AS (2008-)
Regulering ogprosjektering a boliger på Ensjø gjennom seks byggetrinn (2005-)
Sjølyst, regulering, KU og illustrasjonsprosjekt og prosjektering 570 boliger (2001-2008)
Vaterland bussterminal, ombygging og transfomasjon (2005-2010)
Konseptstudie m.h.p modulbygg og boliger forvervede forForsvarsbygg utvikling (2008)
Kjørbo magasinleir, reguleringsplan for 20 000 m2 boliger og skole i Sandvika (2003-2008)
NMK, Nasjonalmuseet for kunst, programmering/funksjonsanalyse (2005)
Regulering g illustrasjonsplanplan for Kjørboparken,430 nye boliger i Sandvika
Eilert Sundts gt. 33, Ombygging byvilla (1999-2001)
P-hus Nye Rikshospitalet.(1993-1995)
Oslo politikammer Hundetjenesten,  (1995-97)
Astrup-Fearnley gården (1989-1993)
Galleri Oslo/Oslo Bussterminal (1983-1989)
Bolig Mette Bjerke (1985-1986)
Bolig Lind/Phil (1983-1985