fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

 

Birger Sevaldson

Professor

Institutt for design

Professor Birger Sevaldson er utdannet interørarkitekt og møbeldesigner med praksis som spenner fra arkitektur til industridesign. Birger har en doktorgrad i digital kreativitet og forsker på utvikling av designprosessr for å møte de stadig økende kravene til kompleksitet på grunn av økende globalisering og kravet til bærekraft.


Han har introdusert systemorientert design som en praksis utviklet gjennom research by design.
Se www.systemsorienteddesign.net


Birger samarbeider i det internasjonale designforskningsnettverket OCEAN
www.ocean-designresearch.net


Birger er kurator for Galleri AHO

Publikasjoner på Cristin.
SOD på facebook.
Systemic design.
FORMakademisk.