fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Carsten Oeding Loly

Universitetslektor

Institutt for form, teori og historie

Carsten.Loly@aho.no

Tel: +4722997145

Carsten Loly, f. 1955, er utdannet på malerlinjen ved henholdsvis Statens håndsverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. Han har vært tilknyttet den vitenskaplige staben ved AHO siden 1998. Som universitetslektor har han undervist i frihåndstegning, beskrivende geometri, form og farge på Bachelor og Master nivå ved institutt for Design (IDE), institutt for arkitektur (Ark), samt i ulike kurs arrangert av institutt for form, teori og historie (FTH), som han i dag er tilknyttet.  Carsten har også gjennom årene vært diplom veileder ved AHO.

Siden 2008 har han arbeidet med en avhandling med arbeidstittel ”The Media of The Hand Drawn Sketch in Architectural Practice”. Han har også forelest, veiledet og vært sensor ved KhiO, HiO, HiAk og HiBu i ulike undervisningssammenheng. Vedrørende utstillinger, prosjekter, publikasjoner, arbeidsengasjement og liknende; se CV. Carsten har gjennom 30 år vært aktiv som utøvende vokalist og musiker, komponist og tekstforfatter (se CV).

Fagområder

  • Form

Curriculum Vitae - CV

CURRICULUM VITAE, Carsten Loly, 2011

Universitetslektor Carsten Oeding Loly
 
Adresse: Storeng veien 62 A 1368 Stabekk
Tlf arbeid: 22 99 71 45
Tlf privat: +47 91 63 71 86
e-mail arbeid: carsten.loly@aho.no