fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Erik Fenstad Langdalen

Professor

Professor

Institutt for arkitektur

Erik Fenstad Langdalen (f.1967) er Professor og Instituttleder ved Institutt for form, teori og historie. Han er ansvarlig for skolens bygningsarv-program og underviser eksperimentelle masterkurs innen vern og gjenbruk med et fokus på «nyere fortid»: etterkrigsarkitektur, betongbyggeri og masseproduksjon mm. Hans arkitekturpraksis (www.eriklandalen.no) konsentrere seg om restaurering og gjenbruk av historiske trebygninger, og han er selv eier av en fredet gård på Dovre som drives som kultursenter (www.budsjord.no). Siden 1999 har han arbeidet med en rekke utstillinger, museer og boligprosjekter, og han vant nylig en konkurranse for Nasjonale turistveger i Lofoten. Erik Langdalen har sin diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo og en Master in Science in Advanced Architectural Design fra Columbia University GSAPP.

Fagområder

  • Bygningsarv

Curriculum Vitae - CV