fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

 

Even Smith Wergeland

Førsteamanuensis

Institutt for arkitektur

Even Smith Wergeland er førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur, der han underviser og forsker innen arkitekturhistorie, byplanhistorie og arkitekturvern, med særlig ansvar for AHO treårige master i arkitekturvern. Han har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen med en oppgave om olympisk arkitektur (2007), og doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med en avhandling om mobilitet i etterkrigstidens arkitektur og byplanlegging (2013). I stipendiatperioden ved AHO var Wergeland med i det NFR-finansiert prosjektet Routes, Roads and Landscapes og gjesteforsker ved Royal Holloway Geography Department, University of London. Han har vært postdoktor på Institutt for estetiske studier ved OsloMet og førstelektor i ved Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet, og har i tillegg flere års erfaring som byplanlegger ved byplankontoret i Stavanger og byantikvaren i Oslo. 
 
Wergeland har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om arkitektur, byplanlegging og arkitekturvern, ofte i skjæringspunktet mellom historiske forhold og dagens praksis. Han har blant annet skrevet om sportsarkitektur, urban transport, radikale vernestrategier, kulturell produksjon, lydkultur og kulturpolitikk, i tidsskrifter som Transfer, Journal of Design History, Agora, Nordic Journal of Architecture, International Journal of Cultural Policy, Soccer & Society, og Frontiers in Sport and Active Living, samt ulike antologier.  
 
Han jobber for tiden med to monografier, Sonic Heritage: the Architecture and Geography of Sound Studios og Norwegian Garden Cities, som etter planen vil foreligge i 2023.


Selected publications:

Wergeland, Even Smith & Hans Hognestad. “Reusing stadiums for a greener future: the circular design potential of football architecture”. Frontiers in Sports and Active Living 3 (July 2021): 1-14.

Wergeland, Even Smith. “‘Sacked in the morning’. The sonic heritage of football architecture”. Kunst & Kultur 3 (2020): 186-196.

Wergeland, Even Smith. “Nature is the new culture. The active body as a citizen typology on the rise”. In The Nordic Model and Physical Culture, edited by Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti, 182-198. London: Routledge, 2019.

Wergeland, Even Smith. “'There's a world going on underground'. Ecotopian realism in subterranean design”. In The Culture of Nature in the History of Design, edited by Kjetil Fallan, 116-128. London: Routledge, 2019.

Wergeland, Even Smith. “Architecture in Comic-Strip Form”. Journal of the Society of Architectural Historians 75, no. 3 (2016): 381-382.

Wergeland, Even Smith & Charlotte Blanche Myrvold. “Participatory Action in the Age of Green Urbanism - how the Future Farmer leapfrogged the Cultural Consumer”. The International Journal of Cultural Policy (29 May 2016): 1-18.

Wergeland, Even Smith, “From High Voltage to High Density: The Urban Dynamism of Cable Street, Oslo”. In Industrial Heritage Sites in Transformation, edited by Heike Oevermann & Harald Mieg, 47-61. New York & London: Routledge, 2015.

Wergeland, Even Smith. “Radical mobilities on display: the motorway aesthetics of postwar Oslo”. In Transfers 4, no. 1 (2015): 89-107.

Wergeland, Even Smith. “When Icons crumble: the troubled legacy of Olympic design”. Journal of Design History 25, no. 3 (2012): 304-318.

Wergeland, Even Smith. “Aerocabs and skycar cities: utopian landscapes of mobility”. In Routes, Roads and Landscapes, edited by Mari Hvattum et al, 151-159. Farnham: Ashgate, 2013.
 

Fagområder

  • Arkitektur og kultur
  • Arkitekturhistorie og teori
  • Byer
  • Bygningsarv
  • Infrastruktur og landskap