fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ingrid Halland er arkitektur- og designhistoriker og kunstkritiker. Hun er førsteamanuensis ved AHO hvor hun underviser på PhD-programmet.

Hun er også førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, hvor hun underviser i arkitekturhistorie, kunstteori og estetikk (1900-tallet og samtid). Forskningsinteresser: materialhistorie, kybernetikk, miljøteorier, systembiologi, kontinental filososofi, og teorier og kritikk av antropocen-begrepet.

Akademiske tekster er publisert i tidsskrifter som Log, Journal of Design History, Arkitektur N, Kunst og kultur og Nordisk museologi, og hennes arbeid som kunstkritiker er utgitt i museumskataloger og kunstnerbøker. Boken Ung Uro: Unsettling Climates in Nordic Art, Architecture, and Design ble publisert av Cappelen Damm Akademisk i 2021. Halland er i tillegg grunnlegger og redaktør av publiseringsplattformen Metode, som utgis av ROM for kunst og arkitektur

Halland leder forskningsprosjektet «How Norway Made the World Whiter», som er finansiert av Norges forskningsråd (Forskerprosjekt for fornyelse, 2023 – 2028.) Hun er også med-leder av forskningsprosjektet «The Materiality of White», som er ledet av førsteamanuensis Marte Johnslien ved Kunsthøgskolen i Oslo. Dette prosjektet et finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU, 2022 – 2025).

Fagområder

  • Arkitektur og kultur
  • Arkitekturhistorie og teori
  • Økologi og materialitet

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin