fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Janike Kampevold Larsen

Professor

Institutt for urbanisme og landskap

Janike.Larsen@aho.no

Tel: +4722997090

Janike Kampevold Larsen er Professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO. Kampevold Larsen har en doktorgrad (Dr. art) i litteraturvitenskap. 

Jeg underviser i landskapsteori og samtidslandskapets ulike konfigurasjoner og roller, de siste årene med et fokus på Arktiske landskap. Forskningen min knytter landskapsstudier til material studies, miljøhumaniora og samtidsarkeologi. Pågående prosjekter fokuserer på tidslandskap og kulturminner i Svalbard-territoriet, samt stedsutvikling  og sirkulære strategier i Arktis, med fokus på Vardø. 
I forskningsprosjektet Future North dokumenterte, kartla og undersøkte vi forholdet mellom landskapsutvikling og sosial utvikling i Arktis. Steder og regione omfattet Kolahalvøyen, den norsk Barentshavskysten og Svalbard.  landscape change and social development og inkluderte feltarbeid i det kanadiske nord. 

Pågående prosjekter: 
Arktiske landskap og kystlinjer
Bjørnøyas tidslandskap
The Way Ice Works - biografien til Kongsvegen.


Jeg er med-forsker på biologi-prosjektet, To manage or not: assessing the benefit of managing ecosystem disservices, ledet av Kari Anne Bråthen ved UiT, Norges Arktiske universitet, der jeg gir humanistisk perspektiver på forskning om økosystem-forvaltning: Hvordan forandrer den vitenskapelige agendaen seg i klimaforandringens tid? Kan stedegne arter forvaltes? Dette spørsmålet gjelder først og fremst kreklingen som nå brer seg meget raskt i Norge og truer med å overta andre arters habitater - blant annet urter og bær.

Jeg er en av redaktørene i Journal of Landscape Architecture (JoLA)

Tidligere har jeg vært prosjektleder for Future North, og gjesteforsker ved The Center for Art and Environment i Reno, Nevada. Jeg koordinerte oppbyggingen av et nytt masterprogram i landskapsarkitektur i Tromsø, et samarbeid mellom AHO og UiT, Norges arktiske universittet. Jeg har tidligere arbeidet som førsteamanuensis ved Litteraturvitenskap på UiO og har undervist på alle nivåer i litteraturvitenskap ved UiB og UiO, og har vært redaktør, både av bøker og det litterære tidsskriftet Vinduet.


 


Undervisning på AHO

Fall 2019: The Ocean Garden, Studio course, MA, with Luis Callejas, Gro Bonesmo, Dale Steven Wiebe
Fall 2018: Objects as Ground, studio course, MA, with Luis Callejas, Christiana Pitsillidou
Fall 2016: Svalbard Fluid Territory, studio course MA, with Kate John-Alder, Eimear Tynan
Spring 2013: Mapping the Land, Elective Course, MA
Spring 2012: Elements of Landcape Architecture, Elective course, MA
Fall 2011: Introduction to Landscape Urbanism, Elective Course, MA
Spring 2010: Architecture and Nature, Elective Course, MA (FTH)

Fagområder

 • Arkitektur og landskap
 • By og parkrom
 • Infrastruktur og landskap
 • Landskapsarkitekturens historie og landskapsteori
 • Landskap og territorier i endring
 • Landskapsurbanisme

Curriculum Vitae - CV

Recent publications:


Editor:

 
 • w/ P. Hemmersam, M. Morrison: Future North - Kola, Future North - Svalbard, Future North - Vardø
 • w/ Peter Hemmersam; Future North, the Changing Arctic Landscapes
 • w/ Nina Frang Høyum: Views, Norway seen from the Road, 1733-2020.
 • w/ B. Brenna, B. Elvebakk, M. Hvattum, Routes, Roads and Landscapes, a collection of essays, Ashgate, 2011.
 • Guest editor of dossier in ’Scape Magazine: Landscape architecture and urbanism, no 1/2010, pp. 18-41, on behalf of the research project Routes, Roads and Landscapes, Aesthetic Practices en route, 1750 – 2015.

 

Articles:
 

 • “Geologic Presence in the 21centry wilderness garden”, Studies in the History of Gardesn and Designed Landscapes, John D Hunt (editor), 2013, forthcoming.
 • “Imagine the Ground of the Landscape” in Making a Geologic Now, Elizabeth Ellsworth, Jamie Kruse (eds), (New York: Punctum Books, 2012).
 • “Landscapes of Measure. Cultivation and appreciation of contemporary landscapes”, forthcoming in Experimenting Proximity. The Urban Landscape Obervatory, C. Girot and F. Truniger (eds) (Sulgen: Niggli, 2012).
 • “Landscapes on Display. Global Tourism Practices as Living Heritage: Viewing the Norwegian Tourist Route Project”, forthcoming in Future Anterior, Jorge Otero-Paillos (ed.), 2012.
 • “The King’s Road: Constructing the modern landscape”, with Mari Hvattum, Brita Brenna, Torild Gjesvik, forthcoming in KULVER anthology, Peter Lang Publishing, 2012.
 • “Curating Views, The Norwegian Tourist Route Project”, in Routes, Roads and Landscapes (London: Ashgate, 2011)
 • ”Vegskjæringens sublimitet”, / [The Sublimity of the Road Cut] Norsk Vegmuseums Årbok, 2010,
 • ‘The view from the road”, in ’Scape Magazine: Landscape architecture and urbanism, no 1/2010, pp. 39-41.
 • “CLUI.org. Å beskrive og forstå jordoverflaten” [CLUI.org. To describe and understand the surface of the earth] in Vagant, nr. 3, 2010.
 • ”Views from the Road”, catalogue essay for the exhibition Produced Landscapes at the Oslo School of Architecture and Design, Sept. 2009.
 • ”The forms of The Tourist Roads”, contribution to the catalogue for the exhibit of The Norwegian Tourist Route Project, Detour, Norsk Form, 2006. 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin