fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Jonathan Romm

Professor

Institutt for design

Førsteamanuensis, Institutt for design.

Advelingsleder i Halogen - Avdeling for applikasjoner og servicedesign.

Tidligere instituttleder på Institutt for design.


Jonathan Romm er utdannet Industridesigner fra Danmarks Designskole i 1996, med fordypning innen interfacedesign og design management. Siden har han arbeidet med utvikling av diverse designprosjekter i Ergonomidesign A/S (bl.a. utvikling av SL-95 trikken til Oslo Sporveier).

Han har også arbeidet en årrekke i Telenor, først som brukskvalitetskonsulent i Telenor Nett og deretter som prosjektleder i Telenor FoU, hvor han arbeidet med utvikling av tjenester og produktkonsepter i VisLab og i forskningsprogrammet Fremtidens Medier.
Før han ble ansatt på AHO har han i fire år arbeidet med design og utvikling av tjenester og medieformater i DR (Danmarks Radio – som tilsvarer NRK i Norge). Jonathan har vært diplomsensor på AHO i tre år og har siden undervist på AHO i masterstudio på Institutt for design.

Fagområder

 • Interaksjonsdesign

Curriculum Vitae - CV

Uddannelse:

1996 Danmarks Designskole - Design management – Afgangseksamen, diplom (IDD)
1994 - 96 Danmarks Designskole - Institut for Industriel Design
1991 - 94 Danmarks Designskole - Linien for Møbel og Redskabsdesign
1994 Europæisk Designsamarbejde - Gerrit Rietveld Akademiet, Amsterdam. Fachhochshule, Køln. Bauhaus, Dessau: Udvikling av produkter til beskyttede værksteder
1994 Nordplus design seminar – SHKS Instituttet for Industridesign i Oslo
1994 Optimism – designseminar - Les Ateliers, Paris
1990 - 91 Skolen for billedkunst - tegning, maleri, skulptur


Nuværende stilling:

Advelingsleder i Halogen - Avdeling for applikasjoner og servicedesign


Tidligere ansættelser:

2006-2008 Universitetslektor på Instituttet for Industridesign (IDE) på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO).
Ansvarsområder:

 • Kursusansvarlig ved mastergradsstudiet på IDE både inden interaktionsdesign og produktdesign.
 • Forskningsledelse av AHO sine leverancer i forskningsprojektet RECORD. Et projekt, som handler om udvikling af sociale tjenester for forbrug og deling av medieobjekter.
 • IDE repræsentant og lærer i pre-diplom fordybningskurset på AHO (forberedelse og programmering af kommende IDE kandidaters diplomprojekt).
 • Intern vejleder for diplomkandidater fra IDE.

 

2003 -2006 Ekstern sensor for diplomkandidaterne fra Instituttet for Industridesign (IDE) på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO).
Ansvarsområder:

 • Evaluering av diplomprojekter fra IDE både inden interaktionsdesign og produktdesign.
 • Plenum præsentation og forelæsning knyttet til de enkelte diplomprojekterne.

 

2005 -2006 Udviklingsredaktør DR - Nye medier og TV
Ansvarsområder:

 • Udvikling af strategier og initiering af udviklingsprojekter inden for området mobile medier i DR (Mobiltelefoner, medieafspillere (iPod), bærbare spilkonsoller og PDA’er).
 • Evaluering af udviklingsprojekter, herunder usability tests, bruger-spørgeundersøgelser og analyse af medieforskningsrapporter.
 • Vidensdeling inden for udviklingsområdet, herunder udformning af rapporter, præsentationer samt planlægning af fuldskalaløsninger.

 

2002 - 05 Udviklingskonsulent DR Interaktiv.
Ansvarsområder:

 • Projektleder og rådgiver inden innovation management og prototyping.

Projekter:
 

 • Udvikling af programstrategi 2005 og 2006 for nyhedsområdet, spil, kultur og mobilområdet inden for nye medier i DR chefsredaktionen.
 • DR Interaktiv LAB: Undersøgelse af div. netradio tjenester og funktioner på www. Udformning af beslutningsgrundlag i forbindelse med opgradering af DRs netradioplayer.
 • DR Interaktiv LAB
 • Analyse og rapportering om div. mobilportaler. Analyse af informationsarkitektur, interfacedesign og indholdskategorier på diverse mobilportaler i Skandinavien. Udformning af beslutningsgrundlag, prototyper samt udvikling af grund-designmanualen til DR mobil (DRs mobilportal).
 • Mobile Medie Muligheder (M3)
 • Internt udviklingsprojekt i DR. Udvikling av indholdsstrategisk grundlag, tjenestekoncepter, demonstratorer og piloter for mobilt indhold og tjenestetyper knyttet til DR’s virksomhed. Herunder planlægning og gennemføring af 6 idégenererings-workshops (creative thinking metode), oparbejdelse af en tværgående idébank inden mobile medier i DR og udvikling af 16 koncepter til pilotering.

 

2000 - 02 Projektleder i Telenor Research & Develoment
Ansvarsområder: At lede forskningsprojekter inden for innovation og design management.

Projekter:
 

 • Udvikling av tjenestekoncept- og demonstratorer for forskningsprogrammet fremtidens medier. Et forskningsprogram som førte til identifisering av brukerbehov for fremtidens tjenester, og utvikling av alternative konsepter.
 • Projektledelse på udvikling af forskningsrelaterede koncepter og demonstratorer til Fremtidshuset på Fornebu.
 • Udvikling af strategi og aktivitetsplan for forskningsprogrammet Det nomadiske menneske: Et brugercentreret forskningsprogram om brug af digitale tjenester i en mobil kontekst.
 • Projektledelse Lekegrind Projektet - Udvikling av tjenestekoncept- og demonstratorer for (3G) UMTS programmet i Telenor Mobil (EnVision metode - Skundberg & Clatworthy 2000).
 • Projektleder i VisLab for m-factory projektet. Projektet var et forskning og udviklingsforløb for frembringelse af tjenestekoncepter og strategisk grundlag til tjenestekoncepter knyttet til UMTS programmet i Telenor (EnVision metode - Skundberg & Clatworthy 2000).

 

1999 - 00 Telenor Nett AS, Produkt- og markedsudviklingsafdelingen i Oslo.
Ansvarsområde: Ansvarlig for brugskvalitet (usability) og design

Projekter:
 

 • Udvikling af proces og metode til brugercentreret evaluering af tjenesteløsninger under udvikling.
 • Udvikling av produktprototyper, ekspertgennemgange av eksisterende produkter i porteføljen og testning av prototyper i brugerlaboratorium.

 


1997 - 99 Ergonomi Design AS
Ansvarsområder: Industridesign, projektering og projektkoordinering

Projekter:
 

 • design og udvikling af SL95 sporvogne for Oslo Sporveier A/S
 • Modulex GuideCard system
 • Brugerflade til daTax Software A/S
 • Sassy koncept for baby smokker.


Publikationer:

2005 - 06 Pipeline - Internt nyhedsbrev i DR - Publicering af artikler om nye mobile produkter og tjenester med særlig interesse for public service providere.
2005 DR - Intern publikation - IA (Informationsarkitektur) og designmanual til DR mobil (DRs mobilportal).
2002 Telenor FoU - Mobil Streaming
2002 - Intern publikation i Telenor F&U (Jonathan Romm, Nina Kalayli, Lars Haaland, Ivar Holm)
1997 Norsk Form - ”La de tusen blomster blomstre” - Debatartikel (Trygve Ask og Jonathan Romm - Norsk Form Bulletin nr. 20 1998)


Foredrag og præsentationer:

2006 Norsk Designråd og Innovasjon Norge – Indføring i interaktionsdesign og service design.
2003 - 06 Fast foredragsholder på IT Universitetet i København - Metode for markedsanalyse, problemstilling, idégenerering og konceptudvikling gennem visualisering - afdeling for Design of Organizational IT.
2006 Præsentation til TV direktøren samt chefsredaktionen - ”Med TV i lommen” - tv på bærbare terminaler - TV Byen
2005 Foredrag på Københavns Universitet - ”Udvikling af koncepter til nye medier” - Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.
2005 - 06 DR Interaktiv LAB - Rapport og præsentation af status på mobilområdet - ”Mobil nu og næste” - kvartals rapportering ift. nye mobile medietjenester og koncepter, samt markedsstatus.
2005 Foredragsholder på Danmarks Designskole - Digital design - metode for cross-media kontekstanalyse (work flow), problemstilling, idégenerering og konceptudvikling gennem prototytping. Metode for pitch af idéer i henhold til NABC metode (NABC - Need, Approach, Benefits & Competition - SRI International (Stanford Research Institute)).
2004 Ansvarlig for udformning af præsentationsmateriale af DR Interaktivs programstrategi 2006, til DR Programstrategikonference 2006 - Kolding.
2001 Foredrag ved NTNU konference - Visualisering og konseptutvikling - Sandefjord.
1997 Foredrag DTU - Danmarks Tekniske Universitet - ”Hvad er Industrielt Design?” - Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion. Undervisning/sensorarbejde:
2003 - 06 Sensor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Sensor for mastergradskandidater med særlig vægt på evaluering diplomprojekter omkring interaktionsdesign.
2005 Kursus i projektledelse - MIL projektet - Københavns universitet, IT universitetet og Danmarks Designskole.
1996 - 02 Arkitekthøgskolen i Oslo
Ansvarsområder: Ekstern vejleder og kursleder på Institutt for Industridesign. Planlægning og gennemføring af to 1. års kurser i ”Funktion & Ergonomi”

 • 1998 - Cykelhjelm,
 • 1999 - Førstehjælpsbeholder.


Erhvervsforskningssamarbejde:

2004 - 06 Udvikler og projektleder for erhvervsforskningssamarbejdet MIL - Mobil Indholds Lab.
Projektet er et unikt udviklingssamarbejde mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner i Danmark. Samarbejdet fungerer som dynamo for forskning, idé-generering, udvikling og test af idéer og koncepter for indhold til mobiltelefoner. Samarbejdsparterne er: DR, TDC Mobil, Innovation Lab, Københavns Universitet, IT-Universitetet i København og Danmarks Designskole.
Ansvarsområder inden MIL samarbejdet: Etablering af samarbejdet, Udformning af samarbejdsaftaler og projektbeskrivelse (bygget over Stage Gate (U3 - Robert G. Cooper) og Lateral thinking metoden (Edward de Bono)). Udvikling af kursusplan og arbejdsmetode. Facilitator for div. styregruppemøder, projektmøder, workshops og evalueringsrunder. MIL Projektet har været nomineret til FUHU’s erhvervsforskninspris, under erhvervsministeriet i Danmark (se evt. også www.milab.dk).


Deltagelse i udvalg/foreninger:

2004 - 06 Medlem af Styregruppen og Projektgruppen for MIL erhvervsforskningssamarbejdet.
2003 - 05 Medlem af indretningsudvalget for DR Interaktiv i DRs nybyggeri på Ørestaden, DR Byen.
2003 - IFF Danmark - Instituttet for Fremtidsforskning.
2002 - Crossraods Copenhagen - Et netværk for kultur, medier og kommunikationsteknologi.
2002 - SIGCHI.dk - Special Interest Group on Human Computer Interaction - Danmark
2001 - Medlemskab i ACM - Association for Computing Machinery
1998 - 99 Noas Bagasje - Medlem av referansegruppen for Norsk Form og Norge 2000 AS.


Konferencer:

2006 NORMOB - Studietur til Tokyo, Japan - Mobile medier i Japan, Besøg på Ceatec messen i Tokyo, Japan
2004 Participation TV
2004 - Conference - London, England
2003 SMS Meets TV
2003 - Conference - Amsterdam, Holland
2002 IBC 2002 - Broadcast conference i Amsterdam, Holland
2001 CHI 2001 – Computer human interaction conference – Seattle, USA
2000 CHI 2000 – Computer human interaction conference – Hag, Holland
1999 EDIT konference – Grafik og digitale medier – Geilo, Norge
1995 The Challenge of Complexity - UIHA, Helsingfors: International konference om designmanagement.


Priser:

1998 Modulex design competition - Modulex, Billund, DK - GuideCard system.
1995 Goldstar Design Competition, HiMedia - LG Electronic, Seoul – Oculus; bærbar 3D videofon.
1995 Office Design Competition - Eimu, Milano - Udvikling af produktserie til hjemmecomputere.
Udstillinger:
2005 New Media Days 05 - Playground - deltagelse i udstillingsarrangement i forbindelse med MND-05 konferencelounge i København.
2002 Vandreudstilling Norge - Form 2002 – Duftdisplay – Telenor Fremtidshuset
2001 Bella centeret KBH - NIC 2001 – Nordic interactive conference - Telenor playground
2000 Telenor Expo- Telenor UMTS release – m-factory - pressekonferance
1999 Norsk Form -PLAST 1999 - Returplast konkurrence – Min ø
1996 Danmarks Designskole – Afgangsudstillingen – CPH informations kiosk
1994 Nordisk møbelmesse – Stockholm – Crystal chair