fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Jonny Aspen

Professor

Institutt for urbanisme og landskapsark

Jonny Aspen er utdannet idéhistoriker og har en doktorgrad fra AHO (2003) om norsk byplanhistorie. Han forsker og underviser i temaer knyttet til byteori, bykultur, byplanhistorie, samtidens byutvikling og digitalt byliv. Hans siste bok var Den vitale byen (2015), skrevet sammen med John Pløger. Han arbeider for tiden på en monografi om urbanitet.

 

Fagområder

  • Arkitektur og kultur
  • Arkitekturhistorie og teori
  • Byer
  • By og parkrom

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin