Jonny Aspen

Professor

Institutt for urbanisme og landskap

Jonny.Aspen@aho.no

Tel: +4722997040