fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

 

Tine Hegli

Professor

Institutt for arkitektur

Tine Hegli er arkitekt og professor og underviser i bærekraftig arkitekturpraksis på bachelor- og masternivå. Siden hun tok sin mastergrad ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 1997, har hun fått lang erfaring fra praksis som seniorarkitekt ved Snøhetta. Hegli har hatt sentrale posisjoner i flere anerkjente prosjekter, som Den Norske Opera og Ballett i Oslo, National September 11 Memorial Museum Pavilion i New York og King Abdullaziz Center of World Culture i Saudi Arabia. Hun har det siste tiåret utviklet et dedikert fokus på arkitektur og klimapåvirkning og deltatt i utvikling av nullutslippsprosjekter i nært samarbeid med forskningsmiljøer ved både NTNU og Harvard University. Iinnenfor dette kompetansefeltet har Tine Hegli vært sentral for realiseringen av ambisiøse pilotprosjekter som har påvirket standarder og bidratt til økt fokus på tverrfaglig designutvikling. Blant disse er de nasjonale Powerhouse-prosjektene og Harvard HouseZero, utført i samarbeid med Harvard Center for Green Buildings and Cities påHarvard campus i Boston. Samarbeidsform og forskningsformat i disse prosjektene har resultert i en rekke publikasjoner så vel som bred medieoppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.
 
Tine Hegli har hatt verv som styremedlem i Forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB), Fakultet for arkitektur og design ved NTNU og Snøhetta. Hun er en hyppig benyttet foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser og fagsamlinger.