fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

 

Tom Davies

1070 Sekretær

Institutt for arkitektur

Stipendiat Tom Davies er bygningsarkeolog og historisk bygningskonsulent, og jobber med kulturarvsrådgivning. Davies ferdigstiller for tiden sin doktorgrad ved AHO. Avhandlingen evaluerer og gir rammer til forvaltningen av brutalistisk arkitektur og dens interessenter basert på en metodikk som kombinerer sammenhenger mellom bygninger og samfunn, fra design- og konstruksjonsfase til beboernes stedshistorier.  
  
Tom har undervist ved AHO om kulturminner, stedsanalyse og transformering på Vestli, Vardø og St Olavs Plass, Oslo – Urban Preservation og i AHOs Videreutdanningsmaster i Arkitekturvern (med Even Smith Wergeland) og om kvinnelige, norske etterkrigsarkitekter (med Nina Berre). Han arbeider med et bokprosjekt om Friis Arkitekter som deltok i etableringen av terrassehus som bygningstype i Norge med Øvre Ullern Terrasse, som arkeologer og arkitekter. 

Fagområder

  • Arkitektur og landskap
  • Arkitekturhistorie og teori
  • Byer
  • Bygningsarv
  • By og parkrom
  • Landskapsarkitekturens historie og landskapsteori
  • Storskala-arkitektur