fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tove Carlsen

Rådgiver

Seksjon utdanning, forskning, formidling

Tove.Carlsen@adm.aho.no

Tel: +4722997024

Studierådgiver master i design

Studieveiledning
Semsterregistrering og utdanningsplan
Studieprogresjon
Permisjonssøknader
Sykemelding
Utsatt innlevering
Oppmelding til eksamen
Innpassing av exphil 
Sensur og klage

Diplomkoordinator

Trefftid: Tirsdag og torsdag 12.00 - 15.00. Avtale bookes i Infotorget eller via mail
Telefontid: Torsdag og torsdag 10.00 - 11.30