fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Vignir er stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), ved Institutt for urbanisme og landskap. PhD-forskningsprosjektet hans har tittelen "Mapping, managing and developing place qualities" og utforskes fra et transdisiplinært urbanisme- og kulturarvsperspektiv. Han har en mastergrad (Cand.Arch.) i arkitektur fra Kunstakademiets arkitektskole i København og en Erfaringsbasert master i arkitekturvern fra AHO. Vignir har erfaring fra både privat og offentlig sektor gjennom praktiske, strategiske og teoretiske arbeider. Han har skrevet og holdt foredrag om temaer som transformasjon av arkitektur og industrimiljøer, i tillegg til strategisk og bærekraftig utvikling av kulturmiljøer.

Fagområder

  • Arkitektur og kultur
  • Arkitektur og landskap
  • Byer
  • Bygningsarv
  • Landskap og territorier i endring
  • Praksis

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin