fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Violaine Vera Charlotte Forsberg Mussault

STIPENDIAT

Institutt for urbanisme og landskap

Violaine Forsberg Mussault er en fransk-norsk landskapsarkitekt og stipendiat ver AHO. Hun er interessert i å utforske forholdet mellom designmetoder, medvirkning og levende prosesser. Hennes doktorgradsarbeid, med tittelen "Unraveling multi-actor agencies in hazardous cultural landscapes", undersøker kartografi med en posthuman og transdisiplinær tilnærmelse. Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet NATURACT, rundt landskapsbaserte løsninger til naturfarer i tre norske kulturlandskaper. 
De siste 15 årene har Violaine vært partner i det kooperative designstudioet Les Saprophytes, der hun har ledet prosjekter om Commons og byøkologi gjennom bottom-up-prosesser i postindustrielle periferier. I tillegg har hun undervist i samfunnsengasjement, agroøkologi og designstudio ved fakultetet for arkitektur og landskap i Lille. Ved siden av forskningen er hun landskapsarkitektrådgiver for den franske staten.

Fagområder

  • By og parkrom
  • Infrastruktur og landskap
  • Landskap og territorier i endring
  • Landskapsurbanisme
  • Økologi og materialitet

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin