fbpx Artikler | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Artikler

Artikler

Dei fleste basar er søkbare i Oria
Tips!
 
  • Hak av for "Inkluder materiale biblioteket ditt ikkje har tilgang til" under "Tilpass resultata dine"  for å utvida søket (artiklar).
  • Vel "Materiale frå bibliotekkatalogen" for å avgrensa søket til AHOs samling (fysiske dokument). 

Artikkeldatabasar

Baser merka med (AHO) krev tilgang via IP-adressa til skulen. Dei fleste basar er søkbare i Oria, men gå til kjelda for meir presise søk. Enkelte basar gir tilgang til artiklar i fulltekst, medan andre berre viser til kjelder (refereransedatabaser). 

Andre kjelder