fbpx Kurslitteratur og Leganto | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kurslitteratur og Leganto

Kurslitteratur og Leganto

Kurslitteratur ved AHO redigeres og publiseres i Leganto. Leganto er tilgjengelig via Moodle. Emneansvarlige/lærere må være tilknyttet emnet i FS for å få tilgang til å redigere pensumlister.

Kursbøker har 1 ukes lånetid og fysiske bøker er merket med hvit teip. 
 


Leganto for lærere/emneansvarlige

For å kunne redigere lister i Leganto må du være koblet til emnet i Fagpersonweb (FS). Studieadministrasjonen har ansvart for koding av kurs i FS. Lenke til Leganto-listene importeres til kursrommet i Moodle.
Du enten bruke lenken fra Moodle eller søke opp kurs i Leganto.

Ferdigstilte lister sendes til bibliotek for klargjøring (innkjøp, rettighetsklarering og merking).

Dersom listene inneholder flere bokkapitler og artikler kan det ta opptil 14 dager å avklare rettighetene i henhold til Kopinor-avtalen. Rettighetene avklares i Bolk og filene som skal legges ved kurset i Leganto skal merkes med en tekst som avklarer bruken. AHO betaler for bruk utover de 15% som er inkludert i Kopinor-avtalen.

Leganto for studenter

Tilgang til kurslitteratur får du gjennom kursrommet i Moodle eller ved å søke på emnekode/kurstittel i Leganto

For å få tilgang til opphavsrettsklarert materiale må du være innlogget.