fbpx Diplom design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Diplom design

Full course name in English: 
Diplom design
Studiepoeng: 
30
Emnekode: 
12 802
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått pre-diplom og 270 studiepoeng totalt

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd