fbpx Diplom Landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Diplom Landskapsarkitektur

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diploma Landscape Architecture
Emnekode: 
12 803
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått pre-diplom og 90 studiepoeng totalt

Om emnet

The diploma semester at AHO is an independent research and design task on a theme chosen by the candidate. In consultation with a chosen advisor, the candidate is to produce a complete work of exceptional quality contributing to the discipline’s dis-course.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The diploma semester is an independent study whose methods and topics are to be outlined in an approved pre-diploma brief. Interim presentations and a final presentation is mandatory.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd