fbpx GK3 Byboligen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK3 Byboligen

Full course name in English: 
GK3 Byboligen
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
40 130
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått første år av grunnundervisningen

Om emnet

Tema for kurset er byboligen. Semesteroppgavenes program vil reflektere sosiale behov og en forståelse for stedet og tomten. Tomtene vil finnes i Osloområdet.
Det overordnede mål for 2. år er INTEGRASJON av de emnene som utgjør de viktigste elementene i arkitekturprosjektering og husbygging, slik at resultatet blir helhetlig, interessant og godt.

Læringsutbytte

Sortere og anvende relevant kunnskap ved prosjektutvikling
Drøfte og evaluere program
Gjennomføre tomteanalyser og mulighetsstudier
Utvikle konseptuelle hovedgrep for organisering av bygningsvolum og funksjoner
Utvikle og bearbeide ideer om konstruksjon og klimaskall i forhold til en overordnet strategi
Utvikle og bearbeide romlige arkitektoniske kvaliteter med hensyn på dagslys
Tilegne seg ulik basiskunnskap om kursets arkitektoniske- og teknologiske tema
Beherske manuell og digital fremstillingsteknikk og utrykkform egnet for de aktuelle prosjektoppgavene
Formidle eget arkitektfaglig arbeid ved hjelp av muntlige, skriftlige og egnede visuelle uttrykksformer

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Fokus i 2. år er på teknologi og bærekraft som viktige forutsetninger for gode arkitektoniske helhetsløsninger. Dette vil bli diskutert og utviklet hovedsakelig gjennom studiooppgaver av økende kompleksitet som tar for seg rom for menneskelige aktiviteter, støttet av forelesningsserier.
I hver prosjektoppgave vil målsettingen være å håndtere hele komplekset av emner som er relevante for et arkitekturoppdrag.
3. semester vil studere byboligen som respons på sosiale strømninger og på stedsforståelsen, og er slik sett en videreføring av boligtemaet som ble oppstartet i 2. semester.
3. semester vil bli organisert som et stort studio, som deles i mindre grupper ved gjennomføring av workshops og deloppgaver.
Det vil bli gjennomført to studioprosjekter i høstsemesteret. Den første semesteroppgaven er kortere og vil tjene som introduksjon til hovedoppgaven. Gjennom semesterets hovedoppgave skal studentene demonstrere sine evner til både å utvikle gode arkitektoniske løsninger og å integrere kunnskapen som formidles i forelesningsseriene.
I løpet av semesteret vil det bli støtteaktiviteter som samtaler, foredrag, workshops, bedriftsbesøk etc. som har til hensikt å belyse forskjellige aspekter ved det aktuelle prosjektet.
Den viktigste undervisningsformen i studioene vil bli én-til-én veiledning på tegnebordet.
Det vil gjennomføres en workshop der stål utforskes som materiale og konstruksjon.
Teoriundervisningen vil løpe parallelt med studioarbeidet og har tre hovedaktiviteter; kurset ”Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk” (eget program) samt forelesningsserien ”Arkitektur og klima” som omhandler energi og bærekraft, bygningers rolle som klimaskille, og tilknyttede temaer som vedr. brannsikkerhet og akustiske forhold. Forelesninger i konstruksjon, arkitektur og klima samt spesifikke arkitektoniske tema knyttet til boligtemaet og de spesifikke oppgavene.
Ekskursjoner
Det vil bli gjennomført en ukes ekskursjon i høstsemesteret.

Pensum

 

Albjerg, N., Dahl, T., & Friis Møller, W. (2008). Klima og arkitektur. [København]: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.

Buisson, E., & Billard, T. (2004). The presence of the case study houses. Basel: Birkhäuser.

Bæk Pedersen, P. (2009). Sustainable compact city. [København]: Arkitektskolens Forlag.

Dahl, T. (2003). Facaden: teori og praksis. [København]: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag

Decker, J., & Chiei, C. (2005). Quonset hut: metal living for a modern age. New York: Princeton Architectural Press.

Deplazes, A. (2008). Constructing Architecture. Basel: Birkhauser.

Druot, F., Lacaton, A., & Vassal, J.-P. (2007). Plus: la vivienda colectiva : territorio de excepción. Barcelona: Gustavo Gili.

Edvardsen, K. I., Ramstad, T. Ø., & Haug, T. (2006). Trehus. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt.

Fernández Per, A., Mozas, J., & Arpa, J. (2007). Dbook: density, data, diagrams, dwellings : a visual analysis of 64 collective housing projects. Vitoria-Gasteiz: A+t Ediciones.

Frampton, K. (2003). Promontório arquitectos: Telheiras housing. Lisboa: White & Blue.

French, H. (2006). New urban housing. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Gabrielsen, G. V., Isdahl, B., & Staalesen, G. (2005). Bo i bysentrum, by i bosentrum. Oslo: Norsk form.

Garzía Mira, R. (2005). Housing, space and quality of life. Aldershot: Ashgate.

Gast, K.-P. (2005). Living plans: new concepts for advanced housing. Basel: Birkhäuser.

Gausa, M. (1998). Housing: new alternatives, new systems. Basel: Birkhäuser.

Hertzberger, H. (2001). Lessons for students in architecture. Rotterdam: 010 Publishers.

Ibler, M. (2007). Global Danish architecture [2 ]: housing. København: Archipress M.

Lane, B. M. (2007). Housing and dwelling: perspectives on modern domestic architecture. London: Routledge.

Lovell, J. (2010). Building envelopes: an integrated approach. New York: Princeton Architectural Press.

Pfeifer, G., & Brauneck, P. (2008). Courtyard houses: a housing typology. Basel: Birkhäuser.

Pfeifer, G., & Brauneck, P. (2008). Row houses: a housing typology. Basel: Birkhäuser.

Rykwert, J., & Schezen, R. (2000). The villa: from ancient to modern. New York: H.N. Abrams.

Sassi, P. (2006). Strategies for sustainable architecture. New York: Taylor & Francis.

Schittich, C. (2004). High-density housing: concepts, planning, construction. München: Edition Detail, Institut für Internationale Architektur-Dokumentation.

Sjaastad, M., Hansen, T., & Medby, P. (2007). Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper. Oslo: SINTEF Byggforsk. ‘

Schneider, Friederike , Heckmann, Oliver (2011). Grundrissatlas: Wohnungsbau (Paperback, German edition) Birkhäuser

Schneider, Friederike, Heckmann, Oliver (2011).  Floor Plan Manual: Housing (Hardcover, English edition) Birkhäuser

Smith, P. F. (2005). Architecture in a climate of change: a guide to sustainable design. Amsterdam: Elsevier.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar
Vurderinger:
Kommentar: