fbpx Computational Design og Fabrikasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Computational Design og Fabrikasjon

Full course name in English: 
Computational Design and Fabrication
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 304
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunskaper i Rhino.
NB : Kurset er kun åpent for studenter av ACDL og SCL studiokurs.

Om emnet

Fordypningskurset er knyttet til og vil støtte 'Advanced Computational Design Studio' og 'Scarcity and Creativity Studio'. Organisert som to parallelle løp hvor studentene kan velge enten assosiative modellering eller digital fabrikasjon. Hvert løp består av tre konsentrerte ukesøkter med fokus på læring og eksperimentering.

Komponenten 'assosiative modellering' vil introdusere nybegynnere i assosiativ design, og de som allerede kjenner Grasshopper til en serie av programvarens generative verktøy. Nybegynnere vil bli gitt et valgt arkitektonisk objekt å modellere, mens mer avanserte Grasshopper-brukere vil undersøke muligheten for utvikling forskjellige typer kontinuerlige strukturer.

Komponenten 'digital fabrikasjon' vil introdusere ulike digitalt drevne fabrikasjonsmetoder . Studentene skal individuelt utforske en av disse metodene, og enten produsere et paper eller utforske relaterte metoder og verktøy .

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; ha kunnskap innen assosiativ modellering / digital fabrikasjon

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; ha ferdigheter innen assosiativ modellering / digital fabrikasjon

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha kunnskap og ferdigheter som benyttes i studiokurset

Praktisk organisering og arbeidsmåter

1. Forelesninger og seminarer om utvalgte emner om 'computational design' og / eller fabrikasjon
2. Tutorials på individuell og gruppebasis for utvikling av ferdigheter.
3. Instruksjoner mot masternivå selvstendig forskning og prosjektutvikling.
4. Workshops som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter

Merk: Alle instruksjoner er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% frammøte

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
AktivitetKommentar
Gruppearbeiddeltagelse
Skriftlige oppgaverdeltagelse. levert arbeide.
Individuell oppgaveløsningrelevans, kvalitet og omfang
kvalitet og omfang
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:deltagelse
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:deltagelse. levert arbeide.
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:relevans, kvalitet og omfang
Aktivitet:
Kommentar:kvalitet og omfang