fbpx SCS: Public Events Space: Ecuador 428, Valparaiso. | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

SCS: Public Events Space: Ecuador 428, Valparaiso.

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
The Scarcity and Creativity Studio: Nes
Emnekode: 
40 508
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Christian Hermansen
Forkunnskapskrav

Studenter på dette kurset MÅ OGSÅ MELDE SEG PÅ FORDYPNINGSKURSET “Architecture: Where from?”, da disse kursene har samordnet semesterplan og gjør det mulig å være borte fra AHO i 5 uker i byggeperioden.
Unntak gjøres for studenter som skal programmere diplomoppgave eller som ønsker å ta et selvprogrammert fordypningskurs

Om emnet

Kun nedre delen av fasaden står igjen på adressen Ecuador 428, Valparaiso, Chile. Resten av bygget er revet, og har etterlatt seg et åpent sår i byveven. Gruppen Sitio Eriazo, som består av nylig uteksaminerte skuespillere, kunstnere og arkitekter, har som mål å ta i bruk slike offentlige rom som står tomme. Høsten 2015 vil kurset «Knapphet og Kreativitet» hjelpe dem med å prosjektere og bygge om denne plassen til et rom hvor ulike arrangementer og aktiviteter kan finne sted.

For mer info., se engelsk kursbeskrivelse og http://scs.aho.no/ecuador%20428.htm

prosjektet
Prosjektet vil omfatte følgende funksjoner:
Et fleksibelt område hvor aktiviteter som teater, sirkus, konserter etc. kan finne sted, og hvor det er plass til et publikum på opptil 100 personer. En kafe hvor Sitio Eriazo kan lage og servere mat til publikum. Forestillingene er gratis, så inntektene kommer fra salg av mat. To verksteder hvor kunst og håndverk kan formidles, læres, produseres. Toaletter. En urte- og grønnsakshage.
Om dette prosjektet til syvende og sist kan gjennomføres avhenger av faktorer utenfor vår kontroll. Skulle prosjektet bli avlyst vil SCS forsøke å erstatte det mer et annet prosjekt som gir sammenlignbart læringsutbytte.

Travel / reise
Alle kursets deltagere må, som en del av kurset, tilbringe 4-5 uker I Valparaiso, Chile.
Hvis du er norsk student vil Lånekassen gi tilskudd til reise og opphold. Er du utvekslingsstudent må du betale dette selv.

Læringsutbytte

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
Etter endt kurs vil studenten:
• ha kunnskap og kompetanse om hvordan et urbant rom for kunstnerisk aktivitet kan utformes og bygges
• ha kunnskap og kompetanse om detaljering og spesifikasjoner knyttet til et urbant rom for kunstnerisk aktivitet
• ha kunnskap og kompetanse om forskrifter knyttet til et urbant rom for kunstnerisk aktivitet
• ha kunnskap og kompetanse om byggekostnader og budsjettstyring under bygging
• ha kunnskap og kompetanse om om byggeteknikk og bygging
• ha tilegnet seg ferdigheter i bruk av manuelle verktøy til bygging
• ha tilegnet seg ferdigheter i bruk mekaniske verktøy til bygging
• ha kunnskap og kompetanse om knapphet og klimatiske forhold

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Prosjekteringen vil følge en forhåndsbestemt plan som er utviklet med tanke på å rekke over alle nødvendige faser i prosjektet - konseptfase, forprosjekt, detaljprosjekt, forberedelser til bygging, bygging og dokumentasjon.
Vi vil jobbe som om vi var en arkitektkontor som skal utføre et oppdrag. Noe av arbeidet vil være individuelt, for det meste arkitektonisk utforming, mens det meste av arbeidet vil bli utført i grupper. Alle forventes å bidra til denne felles innsatsen ved å utføre de oppgaver som er til fordel for hele kurset. Kurset vil fokusere på felles produksjon snarere enn individuelle uttrykk.
Semesterplan:
Trinn 1: Hver student skal utvikle individuelle forslag til prosjektet.
Første gjennomgang: gjennomgang av de enkelte prosjekter og valg av prosjekter som fortsetter. De individuelle bidragene må oppnå et visst nivå for at studenten skal bestå kurset.
Trinn 2: Studentene blir delt inn i grupper på to eller tre som arver ett eller flere prosjekter som de utvikler videre i felleskap. Andre gjennomgang: Gjennomgang av gruppenes prosjekter og valg av prosjekter som fortsetter.
Trinn 3: Kurset velger ett prosjekt som skal bygges og utvikler for dette prosjektet et komplett sett av arkitekttegninger, en detaljert liste over alle materialer som kreves for bygging, monteringsanvisninger og kostnader.
Tredje gjennomgang: Gjennomgang av mock-ups, lister over materialer, framdriftsplaner, sammenstillinger og konstruksjon innfasing med sikte på å diskutere vanskeligheter som kan oppstå under byggeperioden.
Trinn 4: Byggeperiode på 4-5 uker
Trinn 5: Utvikle dokumentasjon og konsept for AHO WORKS utstillingen.

Endelig gjennomgang: Avsluttende eksamen/gjennomgang for å vurdere arbeidet som er utført i løpet av semesteret. Sluttgjennomgangen vil foregå siste uke i semesteret, så ingen må dra på ferie før semesteret er over.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil hovedsakelig være baset på på en-til-en og gruppediskusjon av studentarbeidene.
Det vil også være gruppediskusjoner, forelesninger, demonstrasjoner og kanskje også workshops.
Studenter som melder seg på dette kurset må også melde deg på fordypningskurset «Architecture: Where from?», fordi innholdet og ikke minst semesterplanen er sterkt knyttet til studiokursets utvikling.
Det er et krav at studentene ved kurset tilbringer den tiden som trengs for å bygge prosjektet i Valparaiso. Det er vanskelig på dette stadium å anslå lengden på oppholdet, men vi vil anta rundt fire til fem uker. I løpet av denne tiden må studentene selv dekke kost og losji, lokal transport, samt forsikring som dekker dem under reisen og byggeperioden.Utvekslingsstudenter må betale reisen til og fra Chile, mens dette sannsynligvis dekkes av Lånekassen for de norske studentene.
Professor in charge
Professor Christian Hermansen, med Solveig Sandness.
Assessment
Sensureringen av kurset vil være basert på innleveringer, innsats og tilstedeværelse.
Studentene vil bli bedt om å levere ulike bidrag i løpet av semesteret, som del av den overordnede utviklingen av fellesprosjektet (det urbane rommet). En stor del av dette arbeidet vil være basert på gruppearbeid, så det er svært viktig med tilstedeværelse.
Den eksterne sensoren vil vurdere den enkelte student basert på:
1. Studentens individuelle bidrag til prosjektet
2. Studentens tilstedeværelse og deltagelse/bidrag til felles utvikling og gjennomføring av prosjektet
3. Resultatet klassen/studioet har oppnådd i fellesskap
Tilstedeværelse og deltagelse vil telle 60%, mens individuelle- og gruppeinnleveringer vil telle 40%.
Minimum tilstedeværelse ved organiserte aktiviteter er 80%.
Bibliography
Cerasella Cruciun, ‎Maria Bostenaru Dan, Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes, 2014.
Charles Landry, ‎Franco Bianchini, The Creative City - 1995
Hajime Iwashita, Pocket park - 1988
Dorothee Brantz, ‎Sonja Dümpelmann, Greening the City: Urban Landscapes in the Twentieth Century, - 2011
Broome, Jon. The Green Self-Build Book: How to Design and Build Your Own Eco-Home. Totnes: Green Books, 2007.
Broto, Carles, Jay Noden, and William George. Eco-Friendly Architecture. Barcelona: Links, 2011.
Christophersen, Espen Borgir.
Herzog, Thomas, and Kathrin Draeger. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004.
Henry Shaftoe, Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places
- 2012
AM Pendleton-Jullian, The road that is not a road and the open city, Ritoque, Chile
, G De Carlo – Boston, mit press, 1996
Homb, Anders, and Sivert Uvsløkk. Energy Efficient Windows with Cultural Value: Measurements and Calculations. SINTEF Building and Infrastructure, 2012.
Hugues, Theodor, Ludwig Steiger, and Johann Weber. Timber Construction: Details, Products, Case Studies. Basel: Birkhäuser, 2004.
Kjellberg Christensen, Kasper, Elisabeth Kron, and Morten Carlsbæk. Sanitary Aspects of Composting Biodegradable Waste: Towards a Nordic Evaluation Model. Vol. 2000:512, København: Nordisk ministerråd, 2000.
Liddell, Howard. Eco-Minimalism: The Antidote to Eco-Bling. London: RIBA Publ., 2013.
Lindman, Åke E. son. Swedish Architecture in Wood: The 2004 Timber Prize. Stockholm: Arvinius förlag, 2004.
Swedish Architecture in Wood: The 2008 Timber Prize. Stockholm: Arvinius förlag, 2008.
Lowenstein, Oliver, and Juliet Bidgood. Inspiring Futures: European Timber Architecture for the 21st Century. Exeter: Centre for Contemporary Art and the Natural World, 2007.
McLeod, Virginia. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010.
Mussard, Maxime. A Solar Concentrator with Heat Storage and Self-Circulating Liquid. Vol. 2013:164, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2013.
Proctor, Rebecca. 1000 New Eco Designs and Where to Find Them. London: Laurence King Publ., 2009.
Roaf, Susan, Manuel Fuentes, and Stephanie Thomas-Rees. Ecohouse: A Design Guide. London: Routledge, 2012.
Ross, Peter, Andrew Lawrence, and Giles Downes. Timber in Contemporary Architecture: A Designer's Guide. Buckinghamshire: TRADA technology, 2009.
Schittich, Christian, ed. Small Structures, Detail, 2010.
Shannon, Kelly. "Eco-Engineering for Water: From Soft to Hard and Back." S. 163-82. Dortrecht: Springer, 2013.
Smith, Peter F. Architecture in a Climate of Change: A Guide to Sustainable Design. Amsterdam: Elsevier, 2005.
Smith, Ryan E. . Prefab Architecture a Guide to Modular Design and Construction. John Wiley & Sons, 2010.
Staib, Dörrhöfer, and Rosenthal. Components and Systems. Detail. 2008 Edition
Stoner, Carol Hupping. Goodbye to the Flush Toilet: Water-Saving Alternatives to Cesspools, Septic Tanks, and Sewers. Emmaus, PA: Rodale Press, 1977.
Tofte, Kjersti Erlandsen. Bærekraftig Materialvalg I Landskapsarkitekturen: Fokus På Tre. [Ås]: [K.E. Tofte], 2010.
Tostrup, Elisabeth, and Kristin Askgaard. Norwegian Wood: The Thoughtful Architecture of Wenche Selmer. New York: Princeton Architectural Press, 2006.
Van der Ryn, Sim. The Toilet Papers: Designs to Recycle Human Waste and Water ; Dry Toilets, Greywater Systems, & Urban Sewage. Santa Barbara: Capra Press, 1978.
Weller, Bernhard, and Dejanira Bitterer. Glass in Building: Principles, Applications, Examples. Basel: Birkhäuser, 2009.
Wenz-Gahler, Ingrid. Flush!: Modern Toilet Design. Basel: Birkhäuser, 2005.

Pensum

Bibliography
Cerasella Cruciun, ‎Maria Bostenaru Dan, Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes, 2014.
Charles Landry, ‎Franco Bianchini, The Creative City - 1995
Hajime Iwashita, Pocket park - 1988
Dorothee Brantz, ‎Sonja Dümpelmann, Greening the City: Urban Landscapes in the Twentieth Century, - 2011
Broome, Jon. The Green Self-Build Book: How to Design and Build Your Own Eco-Home. Totnes: Green Books, 2007.
Broto, Carles, Jay Noden, and William George. Eco-Friendly Architecture. Barcelona: Links, 2011.
Christophersen, Espen Borgir.
Herzog, Thomas, and Kathrin Draeger. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004.
Henry Shaftoe, Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places
- 2012
AM Pendleton-Jullian, The road that is not a road and the open city, Ritoque, Chile
, G De Carlo – Boston, mit press, 1996
Homb, Anders, and Sivert Uvsløkk. Energy Efficient Windows with Cultural Value: Measurements and Calculations. SINTEF Building and Infrastructure, 2012.
Hugues, Theodor, Ludwig Steiger, and Johann Weber. Timber Construction: Details, Products, Case Studies. Basel: Birkhäuser, 2004.
Kjellberg Christensen, Kasper, Elisabeth Kron, and Morten Carlsbæk. Sanitary Aspects of Composting Biodegradable Waste: Towards a Nordic Evaluation Model. Vol. 2000:512, København: Nordisk ministerråd, 2000.
Liddell, Howard. Eco-Minimalism: The Antidote to Eco-Bling. London: RIBA Publ., 2013.
Lindman, Åke E. son. Swedish Architecture in Wood: The 2004 Timber Prize. Stockholm: Arvinius förlag, 2004.
Swedish Architecture in Wood: The 2008 Timber Prize. Stockholm: Arvinius förlag, 2008.
Lowenstein, Oliver, and Juliet Bidgood. Inspiring Futures: European Timber Architecture for the 21st Century. Exeter: Centre for Contemporary Art and the Natural World, 2007.
McLeod, Virginia. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010.
Mussard, Maxime. A Solar Concentrator with Heat Storage and Self-Circulating Liquid. Vol. 2013:164, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2013.
Proctor, Rebecca. 1000 New Eco Designs and Where to Find Them. London: Laurence King Publ., 2009.
Roaf, Susan, Manuel Fuentes, and Stephanie Thomas-Rees. Ecohouse: A Design Guide. London: Routledge, 2012.
Ross, Peter, Andrew Lawrence, and Giles Downes. Timber in Contemporary Architecture: A Designer's Guide. Buckinghamshire: TRADA technology, 2009.
Schittich, Christian, ed. Small Structures, Detail, 2010.
Shannon, Kelly. "Eco-Engineering for Water: From Soft to Hard and Back." S. 163-82. Dortrecht: Springer, 2013.
Smith, Peter F. Architecture in a Climate of Change: A Guide to Sustainable Design. Amsterdam: Elsevier, 2005.
Smith, Ryan E. . Prefab Architecture a Guide to Modular Design and Construction. John Wiley & Sons, 2010.
Staib, Dörrhöfer, and Rosenthal. Components and Systems. Detail. 2008 Edition
Stoner, Carol Hupping. Goodbye to the Flush Toilet: Water-Saving Alternatives to Cesspools, Septic Tanks, and Sewers. Emmaus, PA: Rodale Press, 1977.
Tofte, Kjersti Erlandsen. Bærekraftig Materialvalg I Landskapsarkitekturen: Fokus På Tre. [Ås]: [K.E. Tofte], 2010.
Tostrup, Elisabeth, and Kristin Askgaard. Norwegian Wood: The Thoughtful Architecture of Wenche Selmer. New York: Princeton Architectural Press, 2006.
Van der Ryn, Sim. The Toilet Papers: Designs to Recycle Human Waste and Water ; Dry Toilets, Greywater Systems, & Urban Sewage. Santa Barbara: Capra Press, 1978.
Weller, Bernhard, and Dejanira Bitterer. Glass in Building: Principles, Applications, Examples. Basel: Birkhäuser, 2009.
Wenz-Gahler, Ingrid. Flush!: Modern Toilet Design. Basel: Birkhäuser, 2005.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSensureringen av kurset vil være basert på innleveringer, innsats og tilstedeværelse.
Studentene vil bli bedt om å levere ulike bidrag i løpet av semesteret, som del av den overordnede utviklingen av fellesprosjektet (det urbane rommet). En stor del av dette arbeidet vil være basert på gruppearbeid, så det er svært viktig med tilstedeværelse.
Den eksterne sensoren vil vurdere den enkelte student basert på:
1. Studentens individuelle bidrag til prosjektet
2. Studentens tilstedeværelse og deltagelse/bidrag til felles utvikling og gjennomføring av prosjektet
3. Resultatet klassen/studioet har oppnådd i fellesskap
Tilstedeværelse og deltagelse vil telle 60%, mens individuelle- og gruppeinnleveringer vil telle 40
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Sensureringen av kurset vil være basert på innleveringer, innsats og tilstedeværelse.
Studentene vil bli bedt om å levere ulike bidrag i løpet av semesteret, som del av den overordnede utviklingen av fellesprosjektet (det urbane rommet). En stor del av dette arbeidet vil være basert på gruppearbeid, så det er svært viktig med tilstedeværelse.
Den eksterne sensoren vil vurdere den enkelte student basert på:
1. Studentens individuelle bidrag til prosjektet
2. Studentens tilstedeværelse og deltagelse/bidrag til felles utvikling og gjennomføring av prosjektet
3. Resultatet klassen/studioet har oppnådd i fellesskap
Tilstedeværelse og deltagelse vil telle 60%, mens individuelle- og gruppeinnleveringer vil telle 40