fbpx Knapphet og kreativitet (SCS): Nes | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Knapphet og kreativitet (SCS): Nes

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Knapphet og kreativitet (SCS): Nes
Emnekode: 
40 508
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Studenter som melder seg på dette kurset MÅ OGSÅ MELDE SEG PÅ FORDYPNINGSKURSET 'Assosiative Modellering og Fabrication", både fordi innholdet er sterkt knyttet til kurset og fordi timeplanen til disse to kursene er synkronisert. Disse to kursene følger nemlig ikke vanlig oppsett med temakurs hver tirsdag, bl.a. fordi studiokurset reiser bort i flere uker i løpet av semesteret. Følg derfor denne oppfordringen om fordypningskurs, så slipper vi masse arbeid med ombooking etc. i ettertid.

Unntak gjøres for studenter som diplomprogrammerer dette semesteret.

Om emnet

Fokus for kurset Knapphet og kreativitet: Nes er å designe og bygge en prototype av en liten hytte som kan installeres ved gårdsbruk i Nes kommune. Målet er å øke bøndenes inntekter ved at de kan leie ut hyttene i sommerhalvåret. Kurset har også andre oppdrag som kan trenge noe utvikling i løpet av semesteret; et rom for meditasjon i Manresa, Spania, et Turistvegprosjektet i Norge og et lite kunstgalleri i Helsinki.

Læringsutbytte

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
Etter endt kurs skal studenten:
• ha kunnskap og kompetanse om hvordan en liten boenhet kan utformes og bygges
• ha kunnskap og kompetanse om detaljering og spesifikasjoner knyttet til en liten boenhet
• ha kunnskap og kompetanse om forskrifter knyttet til en liten boenhet
• ha kunnskap og kompetanse om byggekostnader og budsjettstyring under bygging
• ha kunnskap og kompetanse om om byggeteknikk og bygging
• ha tilegnet seg ferdigheter i bruk av manuelle verktøy til bygging
• ha tilegnet seg ferdigheter i bruk mekaniske verktøy til bygging
• ha kunnskap og kompetanse om knapphet og klimatiske forhold

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Prosjekteringen vil følge en forhåndsbestemt plan som er utviklet med tanke på å rekke over alle nødvendige faser i prosjektet - konseptfase, forprosjekt, detaljprosjekt, forberedelser til bygging, bygging og dokumentasjon.
Vi vil jobbe som om vi var en arkitektkontor som skal utføre et oppdrag. Noe av arbeidet vil være individuelt, for det meste arkitektonisk utforming, mens det meste av arbeidet vil bli utført i grupper. Alle forventes å bidra til denne felles innsatsen ved å utføre de oppgaver som er til fordel for hele kurset. Kurset vil fokusere på felles produksjon snarere enn individuelle uttrykk.

Semesterplan:
Trinn én: Hver student skal utvikle individuelle forslag til prosjektet.
Første gjennomgang: gjennomgang av de enkelte prosjekter og valg av prosjekter som fortsetter.
Trinn to: Studentene skal danne grupper på to eller tre Sammensetningen av gruppene vil være basert på like/kompatible/komplementære trekk ved prosjektene levert i trinn en. Hver av disse gruppene vil utvikle en felles design, noe som vil bringe sammen egenskapene til den enkelte designforslagene.
Andre gjennomgang: Gjennomgang av gruppens prosjekter og valg av prosjekter som fortsetter.
Trinn tre: Kurset velger ett prosjekt som skal bygges og utvikler for dette prosjektet et komplett sett av arkitekttegninger, en detaljert liste over alle materialer som kreves for bygging, monteringsanvisninger og kostnader.
Tredje gjennomgang: Gjennomgang av mock-ups, lister over materialer, framdriftsplaner, sammenstillinger og konstruksjonsdetaljer med sikte på å avdekke eventuelle vanskeligheter som kan oppstå under byggeperioden.
Trinn fire: Bygging på AHO/Nes
Trinn 5: Utvikle dokumentasjon og konsept for AHO WORKS utstillingen.
Endelig gjennomgang: Avsluttende eksamen/gjennomgang for å vurdere arbeidet som er utført i løpet av semesteret.

Undervisningsmetoder:
Kurset vil hovedsakelig være baset på på en-til-en og gruppediskusjon av studentarbeidene.
Det vil også være gruppediskusjoner, forelesninger, demonstrasjoner og workshops.
Studenter som melder seg på dette kurset må også melde deg på fordypningskurset 'Assosiative Modellering og Fabrication", fordi innholdet er sterkt knyttet til kursets utvikling.
Det er et krav at studentene ved kurset tilbringer den tiden som trengs for å bygge prosjektet i Nes. Det er vanskelig på dette stadium å anslå lengden på oppholdet, men vi vil anta rundt to uker. I løpet av denne tiden må studentene selv dekke kost og losji, samt forsikrign som dekker dem under byggeperioden.

Pensum

 

The Big Book of Small House Designs: 75 Award-Winning Plans for Houses 1,250 Square Feet or Less.  New York: Black Dog & Leventhal Publishers, 2004.

Adjaye, David, and Peter Allison. David Adjaye Houses: Recycling, Reconfiguring, Rebuilding.  London: Thames & Hudson, 2005.

Anderson, Mark , and Peter  Anderson. Prefab Prototypes. Site-Specific Design for Offsite Construction. Princeton Architectural Press, 2007.

Anker, Peder. From Bauhaus to Ecohouse: A History of Ecological Design.  Baton Rouge, La.: Louisiana State University Press, 2010.

Bastide, Jean-François de. The Little House: An Architectural Seduction.  New York: Princeton Architectural Press, 1996.

Beorkrem, Christopher. Material Strategies in Digital Fabrication.  New York, N.Y.: Routeledge, 2013.

Broome, Jon. The Green Self-Build Book: How to Design and Build Your Own Eco-Home.  Totnes: Green Books, 2007.

Broto, Carles, William George, and Marta Rojals. Small Houses.  Barcelona: Links, 2007.

Broto, Carles, Jacobo Krauel, William George, and Jay Noden. Cabins: Small Wood Houses.  Barcelona: Links, 2008.

 Superb Cabins: "Small Houses in Nature".  Barcelona: Links, 2007.

Broto, Carles, Jay Noden, and William George. Eco-Friendly Architecture.  Barcelona: Links, 2011.

Brown, Azby. The Very Small Home: Japanese Ideas for Living Well in Limited Space.  Tokyo: Kodansha International, 2005.

Bruvoll, Annegrete, and Karine Nyborg. On the Value of Households' Recycling Efforts. Vol. no. 316, Oslo: Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen, 2002.

Christophersen, Espen Borgir. Technology Survey for Renewable Energy : Integrated to Bridge Constructions: Wind Solar Wave and Tidal. Vol. Nr. 112, Oslo: Statens vegvesen, 2012.

Gauer, James, and Catherine Tighe. The New American Dream: Living Well in Small Homes.  New York: Monacelli Press, 2004.

Herzog, Thomas, and Kathrin Draeger. Timber Construction Manual.  Basel: Birkhäuser, 2004.

Hildner, Claudia, and Sergio Pirrone. Small Houses: Contemporary Japanese Dwellings.  Basel: Birkhäuser, 2011.

Homb, Anders, and Sivert Uvsløkk. Energy Efficient Windows with Cultural Value: Measurements and Calculations. SINTEF Building and Infrastructure, 2012.

Hugues, Theodor, Ludwig Steiger, and Johann Weber. Timber Construction: Details, Products, Case Studies.  Basel: Birkhäuser, 2004.

Kjellberg Christensen, Kasper, Elisabeth Kron, and Morten Carlsbæk. Sanitary Aspects of Composting Biodegradable Waste: Towards a Nordic Evaluation Model. Vol. 2000:512, København: Nordisk ministerråd, 2000.

Krauel, Jacobo. "New Houses: Compact & Prefab." 

Liddell, Howard. Eco-Minimalism: The Antidote to Eco-Bling.  London: RIBA Publ., 2013.

Lindman, Åke E. son. Swedish Architecture in Wood: The 2004 Timber Prize.  Stockholm: Arvinius förlag, 2004.

Swedish Architecture in Wood: The 2008 Timber Prize.  Stockholm: Arvinius förlag, 2008.

Lowenstein, Oliver, and Juliet Bidgood. Inspiring Futures: European Timber Architecture for the 21st Century.  Exeter: Centre for Contemporary Art and the Natural World, 2007.

McLeod, Virginia. Detail in Contemporary Timber Architecture.  London: Laurence King, 2010.

Mussard, Maxime. A Solar Concentrator with Heat Storage and Self-Circulating Liquid. Vol. 2013:164, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2013.

Piironen, Esa. Small Houses in Finland.  Helsinki: Rakennustieto, 2007.

Pople, Nicolas. Small Houses.  London: Laurence King, 2003.

Proctor, Rebecca. 1000 New Eco Designs and Where to Find Them.  London: Laurence King Publ., 2009.

Roaf, Susan, Manuel Fuentes, and Stephanie Thomas-Rees. Ecohouse: A Design Guide.  London: Routledge, 2012.

Ross, Peter, Andrew Lawrence, and Giles Downes. Timber in Contemporary Architecture: A Designer's Guide.  Buckinghamshire: TRADA technology, 2009.

Schittich, Christian, ed. Small Structures, Detail, 2010.

Schleifer, Simone. Small Eco-Houses.  Köln: Evergreen, 2007.

Shannon, Kelly. "Eco-Engineering for Water: From Soft to Hard and Back." S. 163-82. Dortrecht: Springer, 2013.

Smith, Peter F. Architecture in a Climate of Change: A Guide to Sustainable Design.  Amsterdam: Elsevier, 2005.

Smith, Ryan E. . Prefab Architecture a Guide to Modular Design and Construction. John Wiley & Sons, 2010.

Solem, Håvard. Environmental and Economic Efficiency in Recycling of Household Waste, Pollution Control and Land-Use Changes. Vol. 2004:141, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2004.

Staib, Dörrhöfer, and Rosenthal. Components and Systems. Detail. 2008 Edition

Stoner, Carol Hupping. Goodbye to the Flush Toilet: Water-Saving Alternatives to Cesspools, Septic Tanks, and Sewers.  Emmaus, PA: Rodale Press, 1977.

Tofte, Kjersti Erlandsen. Bærekraftig Materialvalg I Landskapsarkitekturen: Fokus På Tre.  [Ås]: [K.E. Tofte], 2010.

Tostrup, Elisabeth, and Kristin Askgaard. Norwegian Wood: The Thoughtful Architecture of Wenche Selmer.  New York: Princeton Architectural Press, 2006.

Van der Ryn, Sim. The Toilet Papers: Designs to Recycle Human Waste and Water ; Dry Toilets, Greywater Systems, & Urban Sewage.  Santa Barbara: Capra Press, 1978.

Weller, Bernhard, and Dejanira Bitterer. Glass in Building: Principles, Applications, Examples.  Basel: Birkhäuser, 2009.

Wenz-Gahler, Ingrid. Flush!: Modern Toilet Design.  Basel: Birkhäuser, 2005.

 

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSe forventet arbeidsinnsats
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Se forventet arbeidsinnsats
AktivitetKommentar
ForelesningerDet stilles krav til at prosjekteringsoppgaver leveres til avtalt tid. Oppmøte på gjennomganger er obligatorisk.
ProsjekteringsoppgaveUnder workshops inngår også byggeperiode på AHO/Nes.
Gruppearbeid
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Det stilles krav til at prosjekteringsoppgaver leveres til avtalt tid. Oppmøte på gjennomganger er obligatorisk.
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Under workshops inngår også byggeperiode på AHO/Nes.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar: