fbpx Representasjoner av byen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Representasjoner av byen

Full course name in English: 
Representasjoner av byen
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 301
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kursets tema er urbane representasjoner. Kurset legges opp som en undersøkelse av ulike typer av urbane representasjoner innen arkitektur, planlegging og politikk. I kurset vil vi også gå nærmere inn på et utvalg teoretiske perspektiver for å få forståelse av urbane representasjoner. Kursets hovedproblemstillinger er: Hvordan representeres byen overfor omverdenen? Hvilke urbane forhold er det som vektlegges? Hvilke av byens mange stemmer og perspektiver er det som blir representert?

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; Studentene vil tilegne seg kunnskaper om urbane representasjoner og deres viktigste visuelle, verbale og retoriske virkemidler og kjennetegn.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; Studentene få trening i å lese, diskutere og presentere teoretiske tekster. Man vil også opparbeide seg ferdigheter i å kategorisere ulike slags representasjoner og å se dem i en større byutviklingssammenheng.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; Studentene skal tilegne seg kompetanse som gjør det mulig, med utgangspunkt i eget materiale, å skrive et avsluttende drøftende paper om urbane representasjoner.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av følgende tre deler: 1) et utvalg forelesninger over temaet urbane representasjoner, 2) lesning av et utvalg tekster (studentene vil få i oppgave å forberede presentasjoner til seminardiskusjoner), 3) gjennomføre research knyttet til utarbeidelse av et avsluttende paper.

Oppmøte påkrevdKommentar
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
Kommentar
Vurderinger:
Kommentar: