fbpx 61 121 Landskapsarkitekturens historie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 121 Landskapsarkitekturens historie

Full course name in English: 
The history of landscape architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 121
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Eirik Stokke
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Om emnet

Emnet gir en introduksjon til landskapsarkitekturens historie.

Studentene gis en innføring i prosjekter av historisk betydning for landskapsarkitekturens utvikling i Vesten, fra de første kjente hage- og landskapsanlegg, til samtidens toneangivende landskapsarkitekturprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunnskap om og oversikt over landskapsarkitekturhistorien frem til vår tid, gjennom sentrale verk, tendenser og landskapsarkitekter
  • Kunnskap om viktige tankemessige og samfunnsideologiske strømninger med betydning for landskapsarkitekturens historiske utvikling og nåtidige virke
  • I tillegg forventes det at studentene kan innta en konstruktiv, kritisk holdning til faget, og gjøre selvstendige analyser og sammenligninger
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og plenumsdiskusjoner.

Studentene forventes å delta aktivt i forelesninger, diskusjoner og gjennomganger og på ekskursjonen som finner sted rundt midten av semesteret. 

Fysisk oppmøte.

 

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Ikke påkrevdInnlevering av mappe med tekst- og skisseøvelser
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av mappe med tekst- og skisseøvelser
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellA-F5 timer skriftlig hjemmeeksamen i WISEflow.

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildebruk følges.

Besvarelsen leveres i Wiseflow. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av besvarelse.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:5 timer skriftlig hjemmeeksamen i WISEflow.

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildebruk følges.

Besvarelsen leveres i Wiseflow. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av besvarelse.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte til forelesninger (fysiske eller digitale) er forventet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte til forelesninger (fysiske eller digitale) er forventet.