fbpx GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
GK4 Methods and technology in the design process
Emnekode: 
70 141
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Emnet er obigatorisk for 4. semester Master i design

Om emnet

Kurset fokuserer på design fysiske produkter, fra designbrief, via kreative og analytiske metoder til faktisk produksjon. De mest vanlige produksjonsmetodene blir dekket gjennom korte prosjekter spesielt tilrettelagt for de enkelte produksjonsmetodene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal kunne anvende kjente tilvirkningsmetoder som sprøytestøping, ekstrudering, formblåsing, samt nyere produksjonsmetoder som additive manufacturing/3-d printing i reelle praktiske situasjoner

Ferdigheter
Studentene skal kunne anvende metoder som gigamapping, forecasting, backcasting, AICE, 3B analyse og merkevare bygging. Tidligere presenterte metoder og verktøy som skissing og bruk av CAD øves med høy intensivitet gjennom hele kurset.
Presentasjon teknikker som Petcha Kutcha øves gjennom kurset.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 uker. Individuelt arbeid og i grupper. Diverse workshops og datakurs.

Påkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
5Ikke påkrevd5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:5
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-A-F5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene. Alle 5 moduler må beståes for at semesteret skal kunne godkjennes
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene. Alle 5 moduler må beståes for at semesteret skal kunne godkjennes