fbpx 70 141 GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 141 GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
GK4 - Physical products and production methods
Emnekode: 
70 141
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Emnet er obigatorisk for 4. semester Master i design

Om emnet

Kurset fokuserer på design av fysiske produkter, fra designbrief, via kreative og analytiske metoder til faktisk produksjon. De mest vanlige produksjonsmetodene blir dekket gjennom korte prosjekter spesielt tilrettelagt for de enkelte produksjonsmetodene.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal kunne anvende kjente tilvirkningsmetoder som sprøytestøping, ekstrudering, formblåsing, samt nyere produksjonsmetoder som additive manufacturing/3-d printing i reelle praktiske situasjoner

Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende metoder som gigamapping, forecasting, backcasting, AICE, 3B analyse og merkevare bygging. Tidligere presenterte metoder og verktøy som skissing og bruk av CAD øves med høy intensivitet gjennom hele kurset. Presentasjon teknikker som Petcha Kutcha øves gjennom kurset.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 uker. Individuelt arbeid og i grupper. Diverse workshops og datakurs.

Det er lagt opp til en eksursjon hvor Norske industribedrifter på vestlandet besøkes. Turen er frivillig, de som ikke deltar vil få relevante arbeidsoppgaver

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdAlle gjennomganger og presentasjoner er obligatoriske
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Alle gjennomganger og presentasjoner er obligatoriske
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-A-F Alle prosjekter vurderes med en karakter, fra A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar: Alle prosjekter vurderes med en karakter, fra A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene.