fbpx GK4 Designteori 1 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK4 Designteori 1

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK4 Design Theory 1
Emnekode: 
70 142
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Kurset bygger videre på Ex.phil og kursene Arkitektur- og designhistorie 1 og 2

Om emnet

Kurset bygger videre på studentens erfaring med praktisk design prosjekter samt de historiske perspektivene. Kurset skal gi innsikt i de teoretisk og metodisk tilnærminger utviklet spesifikt for designfaget. Design settes inn i en større kontekst hvor design etiske så vel som operasjonelle problemstillinger blir diskutert.

Kurset inneholder også en rekke studiebesøk for å kartlegge ulike design- og produksjonsbedrifter i Norge.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder. Studenten skal få en forståelse og innsikt i ulik kompleksitet og oppbygging av Designkontorer og en oversikt og kunnskap om utvalgte produksjonsbedrifter.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

I kurset velger studenten ut tekster og diskusjonstemaer i valgt tilrettelagt litteratur. Studentenes evalueringer presenteres og diskuteres i studentgruppen. Kurset avsluttes med et refleksjonsnotat og en visualisering av besøkte design og produksjonsbedrifter design prosesser og metoder. Studentene anbefales å bli med på studiereise med bedriftbesøk.

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningIkke påkrevd80% deltagelse, innleveringer ved hver gjennomgang. Evaluering av innlevert refleksjonsnotat og visualisering.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:80% deltagelse, innleveringer ved hver gjennomgang. Evaluering av innlevert refleksjonsnotat og visualisering.
VurderingsformGrupperingKarakterskala
Prosjektoppgave-A-F
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:A-F