fbpx 70 142 GK4 Designteori 1 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 142 GK4 Designteori 1

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK4 Design Theory 1
Emnekode: 
70 142
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Lise Amy Hansen
Forkunnskapskrav

Kurset bygger videre på Ex.Phil og kursene Arkitektur- og designhistorie 1 & 2

Om emnet

Kurset bygger videre på studentens erfaring med praktiske design prosjekter samt arbeidet med de historiske perspektivene fra Arkitektur- og designhistorie 1 & 2. Kurset skal gi innsikt i de teoretisk og metodisk tilnærminger utviklet spesifikt for designfaget. Design settes inn i en større kontekst hvor design etiske så vel som operasjonelle problemstillinger blir diskutert. Kurset inneholder også en rekke studiebesøk for å se på ulike design- og produksjonsprosesser i Norge.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder. Studenten skal få en forståelse og innsikt i ulik fagtilnærming og oppbygging av de ulike retningene i desigfaget.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

I kurset velger studenten ut tekster og diskusjonstemaer i valgt tilrettelagt litteratur. Studentenes evalueringer presenteres og diskuteres i studentgruppen. Kurset avsluttes med et refleksjonsnotat og en visualisering av besøkte design og produksjonsbedrifter design prosesser og metoder. Studentene anbefales å bli med på studiereise med bedriftbesøk.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-F
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:
AktivitetKommentar
OppmøteOppmøte på forelesninger, studiobesøk og innlevering av essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Oppmøte på forelesninger, studiobesøk og innlevering av essay