fbpx GK6 Design sett i system | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK6 Design sett i system

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
GK6 Design in a system
Emnekode: 
70 161
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått foregående 5 semestre

Om emnet

Kurset Design satt i system skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet til oppdragsgiver og samfunn. Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Kurset innledes med en modul i Systemorientert design. Det skal utarbeides en individuell portfolio. Kurset vil inneholde en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign.

Læringsutbytte

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt og å fordype seg i en eller flere av de tre hovedretningene.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.
ESTETIKK: Gi en mer bevisst forståelse av begrepet estetikk med vekt på/ut fra organisasjonens/bedriftens identitet.
BÆREKRAFT: Gi kunnskap om hvordan en systemorientert tilnærming kan gi et helhetlig perspektiv på temaet bærekraftig utvikling.
ETIKK: Gi en generell forståelse for etiske problemstillinger.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.
PROCESS, VERKTØY OG METODER: Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Kurset gir en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping.
KOMMUNIKASJON: Gi generell kompetanse og ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte. Blant annet utvikling av en personlig digital portfolio. Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gi generell kompetanse til å vurdere nye materialer og teknologier.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, bedriftsbesøk, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid.
Spesialisering og fordypning vil bli undervist i form av veiledninger og gruppearbeid.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog.
ESTETIKK: Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser.
BÆREKRAFT: Gjennom introduksjonen og tilnærmingen i systemorientert design gis et overordnet perspektiv med muligheter for diskusjon og refleksjon.
ETIKK: Mulighet for prosjektrelaterte diskusjoner avhengig av samarbeidsorganisasjon.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gjennom introduksjonene og veiledninger i de ulike fordypningsretningene gis studentene kjennskap til overordnede problemstillinger.
PROSESS, VERKTØY OG METODER: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner. Selvstendig prosjektarbeid øves i samarbeid med de eksterne partnerne kombinert med intern veiledning. Gjennom Workshops og gruppearbeid læres SOD og Giga-mapping.
KOMMUNIKASJON: Ved studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere. Presentasjon og formiddling av komplekse designløsninger.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gjennom selvstendig prosjektarbeid og samhandling med de eksterne partnerne.

Det er obligatorsik fremmøte ved forelesninger, veiledning og gjennomganger.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskala
Prosjektoppgave-A-F
--
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Vurderingsform:
Gruppering:-
Karakterskala:-
AktivitetKommentar
ForelesningerSystemorientert design
Skriftlige oppgaverFelles sluttpresentasjoner
Individuell veiledning
Prosjekteringsoppgave
Pensum
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Systemorientert design
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Felles sluttpresentasjoner
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar:
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:
Aktivitet:Pensum
Kommentar:
Aktivitet:
Kommentar: