fbpx 70 170 FormStreken - Tegning i relasjon til tredimensjonal form | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 170 FormStreken - Tegning i relasjon til tredimensjonal form

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
FormStreken - Tegning i relasjon til tredimensjonal form
Emnekode: 
70 170
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Stein Rokseth
Forkunnskapskrav

Kurset er for GK3 og GK5 studenter

Om emnet

Gjennom tegning kan vi forstå, utforske og utvikle verden rundt oss. Tegning er et av de viktigste verktøyene vi som designere har i vårt arsenal, men også det verktøyet som krever mest tid for å opparbeides og forbedres. Gjennom øvelser, forelesninger og workshops i ulike teknikker bygger vi opp tegne repertoaret og ferdighetene.Kurset avsluttes med at studentene bruker selvvalgte teknikker til å utforme og formidle produkt eller konsept i tråd med kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

● Generell kunnskap om tegning som verktøy og hvilken rolle den spiller i designprosessen.

● Økt forståelse og relasjon til tredimensjonal form.

● kommunisere tredimensjonal form.

● Forståelse og kjennskap til ulike medier innen tegning og deres plass i designprosessen.

Ferdigheter:

● Utvikling av studentens “øye” for tredimensjonal form med tanke på tegning.

● Økte ferdigheter innen i utvikling, gjengivelse og formidling av tredimensjonal form.

● Øke ferdigheter til å bygge opp tredimensjonal form gjennom tegning.

. ● Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy for tegning.

Generell kompetanse

● Økt forståelse av sammenhengen mellom tredimensjonal form og tegning.

● Økte ferdigheter innen tegning av produkte.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er praksisorientert og baserer seg i på ulike bolker med øvinger og utforsking med tegning som medium. Forelesninger og input er knyttet til det praktiske arbeidet i kurset. Det blir en del kreativt arbeid og utforskning i grupper, mens sluttleveransen er individuell.

Kurset vil gå i uke 40, 41, 42 og 43.

Lærere på kurset: Stein Rokseth, Mikkel Jøraandstad, Philip Skaånseng.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudentene blir vurdert på og skal levere følgende:

En mappe bestående av alle tegninger gjort i perioden med
vektlegging av sluttleveransen.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene blir vurdert på og skal levere følgende:

En mappe bestående av alle tegninger gjort i perioden med
vektlegging av sluttleveransen.

AktivitetKommentar
OppmøteKurset er praksisbasert, og deltakelse i bolkene er en forutsetning
for gjennomføringen av kurset
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset er praksisbasert, og deltakelse i bolkene er en forutsetning
for gjennomføringen av kurset