fbpx 70 175 Designfordypning 2: Interaksjons- og tjenestedesign | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 175 Designfordypning 2: Interaksjons- og tjenestedesign

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Designfordypning 2: Interaksjons- og tjenestedesign
Emnekode: 
70 175
Studienivå: 
Syklus 1 og 2
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Kaja Misvær Kistorp
Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått alle emner i de første 5 første grunnkursene ved å ha oppfylt alle krav til oppmøte og innleveringer. Må ha valgt studieretning interaksjosns- og tjenestedesign og ha gjennomført GK5 Design fordypning 1: Interaksjons- og tjenestedesign.

Kurset er obligatorisk for studenter som ønsker å ta interaksjons- og tjenestedesign på master nivå.

Om emnet

Kurset "GK6 Design fordypning 2: Interaksjons- og tjenestedesign" skal utvikle studentenes evne til å mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, oppdragsgiver samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Emnet er rettet mot faglig spesialisering og profesjonalisering.

Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Det vil også være mulig å både spesialisere seg eller utforme prosjekter som går på tvers av retningene, alt etter hvilke bedrifter det samarbeides med. Prosjektene kjøres i tett kontakt med designere i bedrifter, og studentene møter den profesjonelle design-hverdagen gjennom disse.

Kurset inneholder en videreføring og videreutvikling av kunnskaper, metoder og ferdigheter som studentene har tilegnet seg innen interaksjons- og tjenestedesign tidligere i grunnundervisningen. Kurset har som formål både å modne enkeltstudentenes valgte spesialisering og design-praksis, og å trene evnen til å jobbe med profesjonelle design-miljøer i partner-bedrifter eller -organisasjoner. I emnet er det forventet at studentene viderefører det de har lært i tidligere emne, og viser evne til å sette dette sammen på relevante måter. Et overordnet fokus i kurset er profesjonalisering, og prosjektutvikling i samarbeid med bedrifter eller organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.

Gi en mer bevisst forståelse av design-begreper med vekt på/ut fra organisasjonens/bedriftens identitet, oppgaver og formål.

Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.

 

Ferdigheter: 

Trene sensibilitet for relasjoner og konsekvenser i profesjonelle designprosjekter.

Trene evnen til samarbeid opp mot designmiljø i bedrift.

Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

Generell kompetanse: 

Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt.

Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og profesjonelle designere.

Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i, og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige design-faglige preferanser og referanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av emnet og øves gjennom studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-F Det skal utvikles et helhetlig prosjekt i kurset. Studentene kan arbeide individuelt eller i mindre grupper. Det foretrukne formatet på gruppe/individuelt arbeid er avhengig av bedrifter, briefer og fagretninger. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig gjennom vurdering av prosess, samarbeid, progresjon, dokumentasjon og resultat.

Karakteren vil være basert på en samlet vurdering av studentens innsats i prosjektet.

Det kreves deltakelse, gjennomføring og presentasjon/kommunikasjon av hovedprosjekt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar: Det skal utvikles et helhetlig prosjekt i kurset. Studentene kan arbeide individuelt eller i mindre grupper. Det foretrukne formatet på gruppe/individuelt arbeid er avhengig av bedrifter, briefer og fagretninger. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig gjennom vurdering av prosess, samarbeid, progresjon, dokumentasjon og resultat.

Karakteren vil være basert på en samlet vurdering av studentens innsats i prosjektet.

Det kreves deltakelse, gjennomføring og presentasjon/kommunikasjon av hovedprosjekt.
AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshopper og formelle veiledninger.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshopper og formelle veiledninger.