fbpx Design aktivisme | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Design aktivisme

Full course name in English: 
Design activism
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 301
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Hans Gerhard Meier
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Om emnet

Design aktivisme, hvordan kan dine ferdigheter som designer relateres til samfunnet rundt deg, og hvilke verktøy har du for å bidra til endring?
Kunder og "followers" forventer en høy grad av engasjement og omsorg for de sosiale og miljømessige utfordringene i dag . Globaliseringen utvider rekkevidden og mulighetene, men gir også ansvar for hvordan dine ideer, produkter og tjenester påvirker sluttbrukeren.

Engasjement og bevissthet spiller sentrale roller i dette kurset. Som fremtidig designer er engasjement avgjørende for å forstå din posisjon og påvirkningskraft i utviklingen av nye tjenester og produkter. Din kunnskap og nysgjerrighet kan løse mange av de problemene vi står overfor i et samfunn i rask endring. Det forventes at studentene holder seg oppdatert på aktuelle saker og basere sine beslutninger på egne og andres erfaringer. Muligheten til å zoome inn og ut på relevante problemer er avgjørende . Mangfoldet hos sluttbrukere gjør det enda mer viktig å bevisstgjøre seg, kommunisere og observere ute i felten.

Design aktivisme har lenge vært en visuell arena , men de siste fremskritt innen industri og programvare har åpnet opp nye muligheter for vanlige mennesker i å entre, ikke bare grafiske, men også service- og produktrelaterte prosjekter .

Ettersom dette kurset har en kort men intens timeplan, er utforskning og lekenhet høyt verdsatt . Fremfdriften i kursprosjektene er avhengig av diskusjoner og innvolvering fra studentene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; Vise større forståelse mellom samfunnsrelevante problemstillinger og sin egen designutdannelse

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; Kunne bruke ulike kommunikasjons kanaler for å fremme ideer og kunnskap på en informativ og underholdene måte.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; Ha økt bevissthet rundt påvirkningskraft og evne til endring av forbrukeradferd.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Presentasjoner, workshops, ekskursjoner og eksterne gjester.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
GrupperingKarakterskala
-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
AktivitetKommentar
Gruppearbeid80% tilstedeværelse
Forelesninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:80% tilstedeværelse
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar: