fbpx 70 401 Interaktive rom og miljøer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 401 Interaktive rom og miljøer

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Interactive Spaces and Environments
Emnekode: 
70 401
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lise Amy Hansen
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning på AHO (BA-nivå) eller tilsvarende, 180 studiepoeng.

Åpent for alle studieprogram ved AHO.

Om emnet

Kurset ser på den stadig økende overlappingen mellom interaksjonsdesign, arkitektur og mediekunst, for å utforske hvordan ideer og metoder innen interaksjonsdesign kan anvendes i større rom og miljøer. Kurset undersøker fremvoksende trender innen responsive rom og installasjoner, miljøer og interaktiv arkitektur med fokus på opplevelser i større skala, med fysiske rom som interaksjonsarena. Disse undersøkelsene går lenger enn direkte pek og klikk‐interaksjon og ser på mindre direkte former.

Kurset er rettet mot både design- og arkitektstudenter, i tverrfaglig samarbeid, og har som mål å fremme tenking og design utover det materielle, mot det eksperimentelle og performative.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studentene vil

  • få en oversikt over en rekke ulike eksisterende verk og teorier innen sanselige rom, interaktiv arkitektur, virtuelle miljøer og digital installasjonskunst.
  • få en innføring i grunnleggende sensor- og interaksjonsteknologier og hvordan disse kan brukes for å skape reaktive og interaktive opplevelser.
  • bygge et teoretisk og praktisk rammeverk for hvordan mennesker kan oppleve slike intervensjoner.

FERDIGHETER
Studentene vil

  • kunne bruke verktøy og metoder for å lage prototyper av interaksjonskonsepter og -problemer.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studentene vil 

  • kunne anvende kunnskap og ferdigheter (som definert over) på selvstendig vis i ulike situasjoner, og samarbeide innenfor og på tvers av fagfelt.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Ulike workshops og prosjekter arrangeres i henhold til aktivitetsplanen. Under hovedprosjektet og i eksamensuken forventes det at studentene deltar i et større gruppearbeid med å bygge et eksperimentelt og interaktivt rom/miljø. Prosjektet må dokumenteres med en kort, skriftlig rapport. Flere mindre moduler vil bli gjennomført i løpet av kurset, noen individuelle og andre i grupper, samt en modul som ender med et skriftlig arbeid. Alt arbeid innleveres og vurderes deretter.

Pensum

Recommended reading:

Grau, O. (2003). Virtual art: from illusion to immersion. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Fox, Michael & Kemp, Miles (2009) Interactive Architecture. Princeton Architectural Press.

Ihde, Don (2010) Embodied Technics. Automatic Press / VIP.

Novak, Marcos (1991) ‘Liquid Architectures in Cyberspace’, Cyberspace: First Steps. (PDF)

Shepard, Mark (2011) Sentient City. MIT press.

Schwartzman, Madeline (2011) See Yourself Sensing – redfining human perception.  Black Dog Publishing, London/UK.

Bullivant, L. (2005).4dspace: interactive architecture. London: Wiley‐Academy.

Bullivant, L. (2007) 4dsocial: interactive design environments. London: Wiley.

Noel, S., Rucki, E., & Freyer, C. (2008) Digital by design: crafting technology for products and environments. London: Thames & Hudson.

Fox, M. and Kemp, M. (2009) Interactive Architecture. Princeton University Press

Roosegaarde, D. (2010) Interactive Landscapes. Amsterdam.

NAi Bullivant, L. (2006) Responsive Environments: Architecture, art and design. London: V&A Contemporary.

Uexküll, J. v. (1936). Niegeschaute Welten: die Umwelten meiner Freunde : ein Erinnerungsbuch. Berlin: Fischer.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttHver student velger et område innen for interaksjon i rom og miljø de er interessert i og jobber med et forskningsbasert fokus i dette.

Studentens arbeid vurderes etter følgende fordeling:
80% Design prosjekt, presentasjoner, digitale innleveringer, workshops og passende presentasjonsmateriale til AHO Works utstillingen i slutten av semesteret. Prosjektene vil bli vurdert ut i fra kreativitet, uttrykk, innovasjon, brukervennlighet og formålstjenlig design. 20% Evalueringsrapport.


Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hver student velger et område innen for interaksjon i rom og miljø de er interessert i og jobber med et forskningsbasert fokus i dette.

Studentens arbeid vurderes etter følgende fordeling:
80% Design prosjekt, presentasjoner, digitale innleveringer, workshops og passende presentasjonsmateriale til AHO Works utstillingen i slutten av semesteret. Prosjektene vil bli vurdert ut i fra kreativitet, uttrykk, innovasjon, brukervennlighet og formålstjenlig design. 20% Evalueringsrapport.


AktivitetKommentar
OppmøteStudentene forventes å ha et generelt oppmøte igjennom semesteret på 80%, og 90% på forelesninger og workshops.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse
Gruppearbeid
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Studentene forventes å ha et generelt oppmøte igjennom semesteret på 80%, og 90% på forelesninger og workshops.

Det må påberegnes at undervisning og veiledning, helt eller delvis, legges digitalt i tråd med til enhver tid gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar: