fbpx Interaktive rom og miljø | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Interaktive rom og miljø

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Interactive Spaces and Environments
Emnekode: 
70 401
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Ståle Stenslie
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Utforske hvordan interaksjon påvirker vår forståelse og opplevelse av rom og miljø.

Kurset tar for seg den utvidede overlapping mellom interaksjonsdesign, arkitektur og eksperimentelle medier. Det utforsker hvordan ideer og metoder for interaksjonsdesign kan brukes i større perspektiv. Kurset undersøker nye tendenser i interaktive installasjoner, miljøer og interaktiv arkitektur. Det har fokus på erfaringer i stor skala, og bruker fysiske rom som arena for samhandling. Disse undersøkelsene ser bakenfor den direkte ‘pek og klikk’ form for interaksjoner og fokuserer på mer inndirekte former hvor det samlede miljøet blir et øko-system der deltagere er ett, men ikke det eneste element. Rom og miljø kan da betraktes som responsive systemer hvor interaksjoner kan utformes som flyktige, passive, lekende og tilfeldige - snarere enn bevisste. Interaksjon kan gjerne ha et bestemt formål og med et bestemt og forutsigbart resultat.
Interaktive rom og miljø retter seg mot både design- og arkitektstudenter. Kurset legger vekt på tverrfaglige samarbeid, og har som mål å fremme tenkning og utforming utover den materielle objekt. Det søker å forstå rekkevidden av sanselig samhandling og effekt gjennom feedback-looper med våre miljø.

Kurset gir en innføring de fire følgende felt, og undersøker hvordan disse informerer og former våre samhandlinger og romforståelse:

• Lys og rom - se oslolux.no
• Interaktive sosiale rom - hvordan immaterielle opplevelser forme våre virkelige rom?
• Oppblåsbar arkitektur - storskala rom og hvordan disse kan manipulere vår opplevelse av rom.
• Augmented / Mixed Realities (AR) og mobile teknologier og deres effekt på romopplevelse og erfaring.

Læringsutbytte

Studentene vil
• få en oversikt over et bredt spekter av eksisterende arbeider og teorier innen interaktiv arkitektur, immersive miljøer og digital installasjonskunst.
• få innføring i grunnleggende bruk av sensorbasert og interaktiv teknologi, og hvordan disse kan brukes til å lage interaktive opplevelser.
• bygge et teoretisk og praktisk rammeverk for å forutsi hvordan folk sannsynligvis reagerer på interaktive intervensjoner
• bruke verktøy og metoder for prototyping av interaktive konsept.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset bygger på hands-on læring gjennom eksperimenter med fysisk interaksjon: hvordan sanser vi gjennom miljø, bruker vi data og påvirker verden? Studentene forventes å utvikle en rekke konsepter for samhandling i ulike miljøer og arkitektoniske rom. Disse presenteres enten som arbeidsmodeller, prototyper eller simulasjoner.

Hands-on erfaring med eksisterende teknologi vil være en del av den endelige leveransen. De ulike workshops kombineres med flere teoretiske og analytiske økter. Formålet her er å undersøke ideer og muligheter for både eksisterende og relevante prosjekter. Valgte prosjekter vil også bli evaluert for deres funksjonelle aspekt, som levetid, kostnad, miljøpåvirkning/fordeler med mer.

FORELESNINGER (med forbehold om endring):
• # 1: Introduksjon til Interaktive rom og miljø
• # 2: Interaktiv Electronics: Input: brytere og kretser. Output: opplevelsesdesign av rom og erfaringer.
• # 3: Elektronisk workshop med presentasjon av egne arbeider.
• # 4: Interaktivt Lys - hvordan lys og projeksjoner kan brukes til å lage og manipulere arkitektur og interaktive opplevelser.
• # 5: Workshop om lys og projection-mapping. Presentasjon av arbeid.
• # 6: Introduksjon til Augmented og Mixed Reality Technologies
• # 7: Augmented Reality / Wearable Technologies fortsetter
• # 8: Inflatables. Hvordan skape interaksjon ut av luft? Foredrag og workshop om oppblåsbar arkitektur.
• # 9: Prosjektplan. Presentasjoner, forberedelser og veiledning
• PROSJEKT UKE. Produksjon og presentasjon av enkeltprosjekter. Alle arbeidene vil bli utstilt på slutten av uken.

Oppmøte påkrevdKommentar
Ikke påkrevdUlike workshops og prosjekter vil holdes i henhold til forelesningsplan.
Under den avsluttende prosjekt- og eksamens uke, forventes studentene å ta del i et større gruppearbeid som bygger et eksperimentelt og interaktivt rom / miljø. Oppgaven avsluttes med en kort, skriftlig rapport
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Ulike workshops og prosjekter vil holdes i henhold til forelesningsplan.
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Under den avsluttende prosjekt- og eksamens uke, forventes studentene å ta del i et større gruppearbeid som bygger et eksperimentelt og interaktivt rom / miljø. Oppgaven avsluttes med en kort, skriftlig rapport
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått80% Designprosjekter, presentasjoner, online leveranser, workshops og presentasjonsmateriale på semesterutstillingen. Prosjektene vil bli vurdert for sin kreativitet, uttrykk, innovasjon, brukervennlighet og hensiktsmessige design.
Rapport-Bestått / ikke bestått20% skriftlig rapport
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt--Hver student vil også bli vurdert av i) tilstedeværelse og ii) aktiv deltakelse i klassen

Semesteret har krav på 80% obligatorisk frammøte og 90% oppmøte på forelesninger og workshops.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:80% Designprosjekter, presentasjoner, online leveranser, workshops og presentasjonsmateriale på semesterutstillingen. Prosjektene vil bli vurdert for sin kreativitet, uttrykk, innovasjon, brukervennlighet og hensiktsmessige design.
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:20% skriftlig rapport
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:Hver student vil også bli vurdert av i) tilstedeværelse og ii) aktiv deltakelse i klassen

Semesteret har krav på 80% obligatorisk frammøte og 90% oppmøte på forelesninger og workshops.