fbpx 70 403 Rethinking Development and Sustainable Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 403 Rethinking Development and Sustainable Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Rethinking Development and Sustainable Design
Emnekode: 
70 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Håkan Edeholt
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng. Åpent for alle studieprogram.

Om emnet

Det valgfrie emnet “Rethinking Development and Sustainable Design” er et lesekurs som ser med kritisk og granskende blikk på både “utvikling” og “bærekraft” slik den offentlige debatten tilsynelatende anser disse to relaterte konseptene i dag. Målet er å avdekke og drøfte hvilke utviklingsmessige paradigmer debatten typisk prøver å opprettholde, og om det finnes andre alternativer som også kan løftes frem og brukes. Den endelige innleveringen består av en mappe (reader) med gjennomgang av litteratur som er lest, og diskusjoner som har blitt holdt.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha:

KUNNSKAP

  • bedre kunnskap om utvikling og bærekraftig design.
  • kunnskap om og erfaring i kritisk lesing av tekster.

FERDIGHETER

  • utviklet sine ferdigheter til å skrive egne tekster.
  • utviklet sine ferdigheter til å beskrive og diskutere egne og andres tekster innenfor en akademisk seminarramme.

 

GENERELL KOMPETANSE

  • utviklet en kritisk og reflekterende holdning overfor samfunnet, trender, utvikling og design.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen består av alt fra praktisk arbeid med tekster, til forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og den endelige innleveringen (mappen). Det forventes at studentene leverer to gjennomganger hver, av to bøker eller andre relevante kilder, en fra litteraturlisten og en selvvalgt (som er funnet gjennom egne undersøkelser).

Pensum

no value

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttEgenvurdering og vurdering av: medstudenter, intern sensor og forelesere på kurset. I tillegg til aktiv deltakelse vil de viktigste vurderingsfaktorene være students enkeltbidrag til kurset og hvordan de svarer til læringsutbyttet.

Den endelige innleveringen kan være en rapport eller mappe som inneholder oppsummeringer av diskusjoner gjennom kurset og pensumlitteratur.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Egenvurdering og vurdering av: medstudenter, intern sensor og forelesere på kurset. I tillegg til aktiv deltakelse vil de viktigste vurderingsfaktorene være students enkeltbidrag til kurset og hvordan de svarer til læringsutbyttet.

Den endelige innleveringen kan være en rapport eller mappe som inneholder oppsummeringer av diskusjoner gjennom kurset og pensumlitteratur.

AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.